نوبخت پاسخ داد : چرایی وجود تفاوت حقوق کارمندان و کارکنان دولت

0
نوبخت پاسخ داد : چرایی وجود تفاوت حقوق کارمندان و کارکنان دولت
نوبخت پاسخ داد : چرایی وجود تفاوت حقوق کارمندان و کارکنان دولت

پاراف نوبخت پاسخ داد : چرایی وجود تفاوت حقوق کارمندان و کارکنان دولت : سخنگوی دولت به پرسشی در خصوص تفاوت بین حقوق کارمندان بخشهای مختلف دولت پاسخ داد.

در دولت گذشته برخی دستگاه های دولتی مجوزهایی را دریافت کردند تا در زمینه فوق العاده ها مبالغی را به کارکنان پرداخت کنند و هیات وزیران آن زمان به تعدادی از دستگاه ها این مجوز را دادند ولی زمانی که به دولت یازدهم رسید با عدم تعادل مواجه شدیم.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشست خبری این هفته خود در خصوص سئوال  در خصوص تفاوت در پرداخت حقوق کارکنان بخشهای فرهنگی دولت و سایر نهادهای عمومی مانند سازمان تبلیغات اسلامی با وزارتخانه های پولساز و درآمدزا مانند اقتصاد و نفت، پاسخ داد.

او به تشریح دلیل تفاوت پرداخت حقوق بین کارکنان بخشهای مختلف دولت پرداخت و گفت: این که پرداختها در بخشهای فرهنگی و اقتصادی دولت متفاوت است باید توضیح داد غیر از بحث شرکتهای دولتی که قاعده دیگری دارند، دولت همه پرداختها را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می دهد. در این قانون، پرداخت از مولفه حقوق ثابت و فوق العاده تشکیل می شود.

همچنین برای تعدیل حقوق بازنشستگان در برنامه ششم پیش بینی هایی انجام شد که بخشهایی از آن در سال ۹۵ آغاز می شود.

حقوق ثابت بر پایه سطح تحصیلات، سوابق و … تعیین می شود. فوق العاده ها دارای ۱۰ سطح هستند که از بدی آب و هوا و فوق العاده بند ۱۰ که مربوط به حضور کارکنان در بازار آزاد است ولی دولت به آنها نیازمند است که دولت می تواند تا ۳۵ درصد به آنها فوق العاده شغل بدهد.

او گفت: در دولت گذشته برخی دستگاه های دولتی مجوزهایی را دریافت کردند تا در زمینه فوق العاده ها مبالغی را به کارکنان پرداخت کنند و هیات وزیران آن زمان به تعدادی از دستگاه ها این مجوز را دادند ولی زمانی که به دولت یازدهم رسید با عدم تعادل مواجه شدیم.

سخنگوی دولت توضیح داد: در برنامه ششم توسعه در جهت این نابرابری و متعادل شدن پرداخت ها اقداماتی صورت گرفته که در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد. ضمنا از اولین روز سال ۹۴ همواره این را می گفتم که نظام پرداختها را مطالعه می کنیم تا برابری ایجاد شود. این را هم داریم اجرایی می کنیم. همچنین برای تعدیل حقوق بازنشستگان در برنامه ششم پیش بینی هایی انجام شد که بخشهایی از آن در سال ۹۵ آغاز می شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here