صندوق ذخیره فرهنگیان از دولت شکایت کرد

0
صندوق ذخیره فرهنگیان
صندوق ذخیره فرهنگیان

پاراف صندوق ذخیره فرهنگیان از دولت شکایت کرد :  شهاب الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست خبری با بیان اینکه دولت ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق بدهکار است گفت:اقامه دعوی از دولت به دیوان عدالت اداری داده شده است.

فلسفه صندوق ذخیره فرهنگیان این است که اگر فرد ۱۰۰ تومان پرداخت می کند، ۱۰۰ تومان نیز توسط دولت پرداخت شود و جذابیت صندوق به همین موضوع مربوط است.

  وی گفت: فرهنگیان شاغل که عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در می آیند تا ۵ درصد از حقوق آنان کم می شود و دولت باید معادل این ۵ درصد را نیز به صندوق واریز کند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان: در حال حاضر از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم تا سهم خود را دریافت کنیم و اگر دیوان به نفع ما رای دهد دولت موظف به پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد شد.

وی گفت: در تدوین قانون پنجم توسعه تشخیص داده شد که به اختصاص سهم دولت نیازی نیست و این موضوع در قانون برنامه پنجم لحاظ نشد و هم اکنون دولت اعلام می کند از ابتدای سال ۹۰ تکلیفی برای تخصیص سهم به صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد.

تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه تکلیف کرده است که دولت باید سهم خود را پرداخت کند و براین اساس نامه ای را برای آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور ارسال کردیم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شود و سهم صندوق ذخیره از منابع مالی دولت تامین شود اما پاسخی دریافت نکردیم.

غندالی بیان کرد: فلسفه صندوق ذخیره فرهنگیان این است که اگر فرد ۱۰۰ تومان پرداخت می کند، ۱۰۰ تومان نیز توسط دولت پرداخت شود و جذابیت صندوق به همین موضوع مربوط است.

وی تصریح کرد: تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه تکلیف کرده است که دولت باید سهم خود را پرداخت کند و براین اساس نامه ای را برای آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور ارسال کردیم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شود و سهم صندوق ذخیره از منابع مالی دولت تامین شود اما پاسخی دریافت نکردیم.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here