بخشنامه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی به استانداران ابلاغ شد

0
بخشنامه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی به استانداران ابلاغ شد
بخشنامه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی به استانداران ابلاغ شد

پاراف بخشنامه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی به استانداران ابلاغ شد : دکتر رحمانی فضلی بخشنامه اجرای برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به نمایندگان عالی دولت در استان ها ابلاغ کرد. وزیر کشور طی بخشنامه به استانداران،‌ روند ساماندهی اجرای برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به نمایندگان عالی دولت در استان ها ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه

استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
با امعان نظر به نامگذاری سال جاری تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی ،‌اقدام و عمل ” از سوی مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی شدن اهداف وسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی معظم له و پیرو نامه های شماره۱۵۴۱۰۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ ،شماره ۸۹۲۷۹ مورخ۷/۷/۱۳۹۴ ،شماره ۱۱۱۰۳۴ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ و شماره ۱۴۵۹۳۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ و ضرورت تدوین برنامه های عملیاتی استانی متناسب با برنامه های مصوب ملی واقدام در خصوص اجرای برنامه ها ،طرحها وپروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،لازم است به منظور تحقق شایسته برنامه های تدوین شده و نیل به اهداف سیاستهای ابلاغی،برنامه ها واقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده وگزارش اقدامات بصورت ماهانه به دبیر خانه ستاد ملی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای این وزارت خانه ارائه شود.
۱- بر اساس بند اول تصویب نامه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران تمامی استانداران موظفندشخصاً نسبت به فعال سازی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی متناظر با اعضای ستاد ملی اقدام نمایند.
۲- فعال نمودن دبیرخانه ستاد استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بمنظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد ،هماهنگی اداری و تهیه دستور جلسات،ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات ،گزارش گیری ،پایش و نظارت ،اطلاع رسانی و… با مسئولیت رئیس سازمان.
۳- دعوت از سایر مدیران و نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در ستاد استان در صورت نیاز و با تشخیص رییس ستاد استان.
۴- برگزاری جلسات ستاد هر ۱۵ روز یکبار و ارائه گزارش نتایج اقدامات در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد ملی و معانت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در قالب منشور پروژه«نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)»
۵- انتظار می رود اقدامات استانها هماهنگ و در قالب برنامه های ۱۲ گانه ملی،طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد .
۶- تشکیل کارگروه های استانی ذیل ستاد استان متناظر با کارگروه های برنامه های ملی به منظور پیگیری اهداف و برنامه های تدوین شده.
۷- ‌ اهتمام جدی درخصوص تهیه برشهای استانی پروژه های مصوب ملی با هماهنگی دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه کارگروه های برنامه های ملی مصوب حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه و شروع فرایند اجرایی برنامه ها،طرح ها و پروژه ها.
۸- پایش مستمر شاخص های کلیدی تعیین شده برای وضعیت مطلوب در مقاطع (۲)،(۵) و (۱۰) ساله.دولت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید