تا ۱۰ سال آینده ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته و ۲۵۰ هزار نفر استخدام خواهند شد!

0

پاراف روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در مورد تا ۱۰ سال آینده ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته و ۲۵۰ هزار نفر استخدام خواهند شد!

رفاه و معیشت معلمان و بحث تجهیزات و فضای این مدارس نیازمند نگاه عمیق، عزم ملی و همه جانبه همه ارکان نظام است، معلمان ما علی رغم اینکه در بین کارمندان دولت از بالاترین میزان باسوادی بهره مند هستند. متاسفانه برابر شان و منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نمی باشند و من از این جهت شرمنده معلمین هستم .

علی اصغر فانی در پایان نشست مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان های کشور گفت: طی ۱۰ سال آینده قریب به ۵۰۰ هزار معلم بازنشسته می شوند و برنامه ریزی ما باید به گونه ای باشد در برابر این میزان خروجی ۲۵۰ هزار نیرو را وارد آموزش و پرورش کنید تا بتوانیم در یک افق نزدیک از کثرت نیروی انسانی شاغل در این وزارتخانه کم کنیم.

فانی با بیان این که امروز به ازای هر ۱۱ دانش آموز یک معلم مشغول به کار است ، ادامه داد : ما با ساماندهی نیروی انسانی و کاهش شاغلین و رسیدن به این مهم که به ازای هر ۱۵ دانش آموز یک معلم داشته باشم قادر خواهیم بود ضمن ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به رفاه معلمان هم توجه ویژه ای داشته باشیم.

او گفت: رفاه و معیشت معلمان و بحث تجهیزات و فضای این مدارس نیازمند نگاه عمیق، عزم ملی و همه جانبه همه ارکان نظام است، معلمان ما علی رغم اینکه در بین کارمندان دولت از بالاترین میزان باسوادی بهره مند هستند. متاسفانه برابر شان و منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نمی باشند و من از این جهت شرمنده معلمین هستم .

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید