بازنشستگی سالی۶۰ هزار فرهنگی

0
بازنشستگی سالی۶۰ هزار فرهنگی
بازنشستگی سالی۶۰ هزار فرهنگی

پاراف بازنشستگی سالی۶۰ هزار فرهنگی : احمد صافی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان هر ساله بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان فرهنگی افزوده می شود، گفت: طی ۵ سال آینده تعداد شاغلان و بازنشستگان فرهنگی برابر می شود.

وی با بیان این که در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش حدود ۷۵۰ هزار بازنشسته وجود دارد و هر ساله بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر به این افراد افزوده می شود اظهارکرد: در ۵ سال آینده تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش با یکدیگر مساویمی شوند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان از فعالیت ۳۰۰ کانون بازنشستگی در بدنه آموزش و پرورش کشور خبر داد و تصریح کرد : از این تعداد ۳۲ کانون در استان ها فعال و مابقی کانون های بازنشستگی نیز در شهرستان ها فعال هستند. روسای کانون ها بازنشستگان در شهرهای مختلف هستند که نماینده های خود را در کانون ها مشخص می کنند و مدت کاری آن ها نیز طبق اساسنامه ۳ تا ۴ سال است.

صافی با بیان اینکه ۵ مرجع برای امور بازنشستگان آموزش و پرورش تعریف شده است، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش مرجع های رسیدگی به امور بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش به شمار می روند.

مهم ترین مساله ای که وجود دارد و به عنوان مطالبه اصلی بازنشستگان تلقی می شود، به هنگام بودن حقوق است. در این بخش پیش از سال ۹۵ مشکلاتی وجود داشت که با مذاکراتی که داشتیم پرداخت ها در حال حاضر به موقع انجام می شود. بنابراین همه اصرار ما این است که حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان با بیان این که ۶۲ درصد جمعیت بازنشستگی آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری عضو هستند، بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش صندوق بازنشستگی ندارد و کانون های بازنشستگی به جای صندوق در وزارت آموزش و پرورش فعال هستند و از حقوق بازنشستگان فرهنگی دفاع می کنند.

صافی درباره علت تأخیر در پرداخت های مطالبات بازنشستگان اظهارکرد : دولت باید بخشی از بودجه صندوق بازنشستگی را تأمین کند و در واقع دولت در تخصیص اعتبارات به بازنشستگان باید اولویت قائل شود.

صافی درخصوص تکریم از بازنشستگان نیز گفت: هفته آینده طبق بخشنامه آموزش و پرورش روز ۱۶ اردیبهشت روز پیشکسوتان معلمان و تکریم از این افراد است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کفاف زندگی بازنشستگان را نمی دهد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد همه بازنشستگان این است که حقوق آن ها افزایش یابد و علاوه بر این مهم ترین درخواست آن ها به موقع بودن پرداخت ها و عدم تبعیض میان بازنشستگان است. در حال حاضر میان بازنشسته های وزارت آوزش و پرورش و سایر دستگاه ها تبعیض وجود دارد که این مساله باید از بین برود.پانا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید