لایحه اصلاح قانون کار به دولت برگشت خورد

0
لایحه اصلاح قانون کار
لایحه اصلاح قانون کار

پاراف لایحه اصلاح قانون کار به دولت برگشت خورد : لایحه پرحاشیه قانون کار، پس از گذشت یک ماه از طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، و بعد از اعتراضات گروه های کارگری، برای اصلاح به دولت ارجاع داده شد.

این خبر را علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به مهر اعلام کرده و هدف از ارجاع لایحه را بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اعلام کرده است.

گفتنی است از زمان طرح این لایحه و اعلام وصول آن در مجلس، مجامع کارگری انتقادات متعددی نسبت به این لایحه مطرح کردند. آن ها همچنین با اشاره به تصریح قانون بر حضور همه شرکای اجتماعی در جریان اصلاح لایحه، تاکید می کردند که از آن ها در جلسات بررسی و اصلاح لایحه دعوت نشده است.

وی با اشاره به این که حدود یک ماه است این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می گیرد. او این را هم به فارس گفته که در این زمینه ضرب‌الاجلی تعیین نشده اما پیش‌بینی می‌شود که ظرف یک ماه تا ۴۰ روز آینده نظرات همه طیف‌ها دریافت و به مجلس ارائه شود.

گفتنی است لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل تهیه و به مجلس ارائه شده است اما به دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر مشارکت نکردن آن ها در فرایند بررسی آن به دولت بازگشت داده شده بود؛ اما تشکل‌های کارگری مدعی هستند این لایحه با این که به دولت بازگشت داده شده بود اما دولت یازدهم مجدد این لایحه را بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی به مجلس ارسال کرده است.

اعتراضات کارگری برای چیست؟

به دنبال اعتراضات کارگری به لایحه قانون کار، روز گذشته جمعی از کارگران هم مقابل مجلس تجمع کردند. آن گونه که فارس گزارش کرده، لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار و لزوم بازگشت آن به دولت یکی از خواسته های کارگران در این تجمع بوده است.

در همین حال کارگران تجمع کننده می گویند، سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و هیچ نهاد و سازمانی حق دست اندازی به آن را ندارد.

علاوه بر این، پایین بودن دستمزدها، اجرا نشدن دقیق مفاد قانون کار و اصلاحیه قانون از دیگر موارد اعتراضی کارگران تجمع کرده است.

گفتنی است در لایحه جدید موضوع تعیین حداقل مزد با اضافه شدن موادی مبهم تر شده و همچنین اجازه بیمه کارگران در سازمان هایی غیر از تامین اجتماعی داده شده است.خراسان.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید