حقوق کارکنان دولتی و شاغلین مشاغل حاکمیتی افزایش می یابد

0
حقوق کارکنان دولتی و شاغلین مشاغل حاکمیتی افزایش می یابد
حقوق کارکنان دولتی و شاغلین مشاغل حاکمیتی افزایش می یابد

پاراف حقوق کارکنان دولتی و شاغلین مشاغل حاکمیتی افزایش می یابد : محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با حضور وزرای اقتصادی در وزارت کشور برگزار شد، به اجرای تبصره 10 قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال 35 درصد افزایش خواهد داشت.

محمد باقر نوبخت یکی از سیاستهای مهم در لایحه بودجه سال آینده را کاهش نابرابری ها در پرداخت به شاغلان و بازنشستگان اعلام کرد.

وی گفت: یک میلیون و دویست هزار بازنشسته کشوری داریم که بیش از یک میلیون نفر از این قشر ، حقوقشان 750 هزار تومان تا 1.5 میلیون تومان است.

نوبخت افزود: برای جبران این نابرابری دولت موافقت کرد که پرداخت به این بازنشستگان 20 درصد افزایش یابد و این افزایش برای بازنشستگانی که حقوقشان از 750 هزار تومان تا 1.5 میلیون تومان است بصورت متغیر خواهد بود و حداقل حقوق به 1 میلیون تومان برای بازنشستگان خواهد رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین با اشاره به برخی اقدامات دولت در بودجه سال آینده برای ترمیم دریافتی کارکنان دولت گفت: 1100 میلیارد تومان نیز برای تقویت وضع معیشتی کارکنان دولت در استانها در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده است.

نوبخت همچنین در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: پیش‌بینی ما این است که 32 تا 34 هزار میلیارد تومان پرداخت برای طرح‌های عمرانی گذاشته داشته‌ایم و اگر چه آهنگ پرداخت طرح‌های عمرانی اندکی کند شد اما اکنون 18 هزار و 700 میلیارد تومان به صورت نقدی به طرح‌های عمرانی بنا بر گزارش خزانه پرداخت شده است و اکنون 1700 میلیارد تومان طرح تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی کرد تا پایان سال ، نود درصد از سقف220هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال محقق شود.

وی افزود: علیرغم محدودیت منابع مالی در ماههای اخیر ، تلاش شده است که این مشکلات بر استانها و جامعه تاثیرگذار نباشد و باید همه منابع به نحو مناسب توزیع شود تا هم چرخ اقتصاد کشور گردش کند و هم به صرفه جویی در هزینه ها توجه داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: پیش بینی میشود تا پایان امسال بابت طرحهای عمرانی ، 34 هزار میلیارد تومان پرداخت شود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید