دانلود مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری

0
مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری

پاراف مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری : این مجموعه برای کلیه علاقمندان و مدیران شهری و شهرسازی و معماری به رایگان قابل دانلود است.

دانلود مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری

برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معما‌ری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس شده است.
وظائف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
  • بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.
  • اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعه شهری که شامل:
  • منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد.
  • بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی.
  • تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی.
  • یادآوری می‌نماید در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استانداران و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرارخواهد گرفت.
  • همچنین جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رأی معتبر خواهد بود و در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتوانند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here