بخشنامه ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد

پاراف بخشنامه ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد : با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت تعاون در رابطه...

ابطال اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز توسط دیوان عدالت

پاراف ابطال اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز توسط دیوان عدالت : با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ آبونمان از مشترکین...

دیوان عدالت انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد...

پاراف دیوان عدالت انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یکساله را ممنوع کرد: دیوان عدالت اداری انعقاد قرارداد کار کمتر از...

رای ۴۱۷-۴۱۸ هیات عمومی دیوان درباره شمول قانون کار درباره کارگران...

کلاسه پرونده: ۵۲۶/۹۶-۵۲۷/۹۶شماره دادنامه: ۴۱۷-۴۱۸موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۱۸-۴۱۷ تاریخ...

رای ۴۱۶-۴۱۵ هیات عمومی دیوان درباره برقراری فوق العاده بهره وری...

کلاسه پرونده: ۵۲۹/۹۶و۵۳۰/۹۶شماره دادنامه: ۴۱۶-۴۱۵موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۱۵-۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ ...

رای ۴۰۵ هیات عمومی دیوان درباره شرایط و ضوابط مربوط به...

کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱شماره دادنامه: ۴۰۵موضوع رأی: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ...

رای ۴۰۶ هیات عمومی دیوان درباره لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی...

کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱شماره دادنامه: ۴۰۶موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش شماره دادنامه: ۴۰۶ تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱ مرجع...

رای ۸۳ هیات تخصصی دیوان درباره حداکثر سن قابل پذیرش در...

ابطال شق (بند ) هفتم شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۷/۶/۹۴ وزارت آموزش و پرورش شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۵/۱۴۸۵ دادنامه : ۸۳ ...

رای ۹۲ هیات تخصصی دیوان درباره بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه...

ابطال بخشنامه ماده ۱۰ قانون بازنشستگی کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه واحد مستمری ها ، ابطال بند « د » بخشنامه ۷...

دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی...

پاراف دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال : کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۵، ۹۴/۸۱۹، ۹۴/۸۳۰ و ۹۵/۱۱۰شماره...