رای ۱۰۴۶ هیات عمومی دیوان درباره تامین و پرداخت صد در...

هیات عمومی دیوان درباره تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان ایثارگر با موضوع عدم ابطال ماده (۵) آیین نامه اجرایی...

دادنامه ۱۰۵۸ هیات عمومی دیوان درباره عدم ممنوعیت شرکت مستخدمین رسمی...

هیات عمومی دیوان درباره عدم ممنوعیت شرکت مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی در آزمون های استخدامی با موضوع ابطال عبارت «...

رای ۳۴۳ هیات تخصصی دیوان درباره مرجع صالح برای رسیدگی به...

هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان درباره مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به ایثارگران با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۹۵۲۷...

دادنامه ۱۰۲۱ هیات عمومی دیوان درباره نحوه پرداخت حق الزحمه در...

هیات عمومی دیوان درباره نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری با موضوع عدم ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ-...

تعلق مزایای یک مقطع بالاتر به کارمندان لیسانسه که ۸۰۰ ساعت...

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر برای کارمندان لیسانسه ای که دوره آموزشی ضمن خدمت را پیش از سال...

رأی ۱۰۲۰ و ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان درباره تبادل موافقتنامه جهت...

هیأت عمومی دیوان درباره تبادل موافقتنامه جهت ارائه خدمات رفاهی به کارکنان دولت با موضوع عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان...

رأی ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه‌های نگهداری و اداره...

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی درحالی صادر شد که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری نیز بر...

رأی ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان درباره کسر ساعت کار کارکنان بالینی...

هیأت عمومی دیوان درباره کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱/۱ وزارت بهداشت، درمان و...

رای ۲۹۷ هیات تخصصی دیوان درباره مشمول بودن اضافه کار جزء...

هیات تخصصی دیوان درباره مشمول بودن اضافه کار جزء حقوق و مزایای مستمر با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۳۳/۹۰/۲۳ مورخ ۲۸/۹/۹۰ سازمان اداری و...

رای ۲۹۶ هیات تخصصی دیوان درباره تعهد استخدامی و شرایط انتقال...

هیات تخصصی دیوان درباره تعهد استخدامی و شرایط انتقال کارکنان دولت با موضوع لغو بخشنامه شماره۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی...

پر بازدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب اداری شغلی

پربیننده ترین مطالب علم و دانش

پربیننده ترین مطالب فرهنگ و جامعه