مرور رده

آراء دیوان عدالت اداری

رای ۳۷۷ هیأت تخصصی دیوان با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۹۵

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی دیوان با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۹۵ رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی دادنامه : ۳۷۷ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶ طرف شکایت : وزارت…

رای ۴۷۳ هیات عمومی دیوان درباره جابجایی و تنزل پست کارگران نظام بانکی مشمول طرح طبقه بندی

رای ۴۷۳ هیات عمومی دیوان درباره جابجایی و تنزل پست کارگران نظام بانکی مشمول طرح طبقه بندی با موضوع ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره دادنامه: ۴۷۳ تاریخ دادنامه:…

رای ۱۰۶ هیات تخصصی دیوان درباره سوابق مورد پذیرش در مشاغل سخت و زیان آور

رای ۱۰۶ هیات تخصصی دیوان درباره سوابق مورد پذیرش در مشاغل سخت و زیان آور : موضوع: ابطال بند ۳-۴ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۰/۹۱۱۳۲ مورخ ۸/۱۱/۸۶ از تاریخ تصویب لغایت ۱/۱/۸۸ مستنداً به ماده ۱۳ شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۵/۸۴۷ دادنامه :…

دادنامه ۱۶۲ هیات تخصصی دیوان درباره اعاده به کار و تنزل پست جانبازان

هیات تخصصی دیوان درباره اعاده به کار و تنزل پست جانبازان با موضوع ابطال بخشنامه۲۰۰۰/۹۴/۱۷۷۰ مورخ ۱۵/۶/۹۴ رای صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی شماره دادنامه : ۱۶۲ تاریخ : ۳۰/۷/۹۶ طرف شکایت…

دادنامه ۶۰۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال حداقل ۳ ماه حضور در جبهه جهت برخورداری از فوق العاده…

هیات عمومی دیوان درباره ابطال حداقل ۳ ماه حضور در جبهه جهت برخورداری از فوق العاده ایثارگری با موضوع ابطال بند ۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای جدیدی صادر نموده است.…

دادنامه ۳۶۲ هیأت تخصصی دیوان با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و…

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دادنامه : ۳۶۲ تاریخ…

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان با موضوع ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت…

هیات تخصصی اداری و استخدامی با موضوع ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ رای جدیدی صادر نموده است که به شرح زیر است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره دادنامه : ۳۸۰ تاریخ صدور :…

منابع و مواد سوالات تخصصی و کاربردی آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‏ها

محمد حسن آبادی  مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ رشته های شغلی، شرایط احراز تحصیلی و منابع و مواد سوالات تخصصی و کاربردی آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‏ها و همچنین تاریخ…

رای ۱۲۹۸ دیوان درباره حداقل مدرک تحصیلی اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی

رای ۱۲۹۸ دیوان درباره حداقل مدرک تحصیلی اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی : کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۴ شماره دادنامه: ۱۲۹۸ موضوع رأی: ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه…

دادنامه ۱۱۳۷ هیات عمومی دیوان  عدالت با موضوع عدم ابطال دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار

هیات عمومی دیوان  عدالت با موضوع عدم ابطال دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار رای جدیدی صادر نموده است. شماره دادنامه: ۱۱۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال…

رای ۱۱۲۰ هیات عمومی دیوان درباره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی

هیات عمومی دیوان درباره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی با موضوع ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۰۷۱/۲۰۹/د- ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر : عدم ذخیره مرخصی اعضای…

رای ۱۰۵۹ هیات عمومی دیوان درباره خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار

هیات عمومی دیوان درباره خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار با موضوع ابطال تبصره ماده ۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشکاه پیام نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف…

رای ۱۱۴۵ هیات عمومی دیوان درباره افزایش پرداخت حق الجلسه و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری

هیات عمومی دیوان درباره افزایش پرداخت حق الجلسه و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۹۱/۲۱۶-۱۳۹۱/۲/۲۶ ، ۹۲/۱۳۵۹ -۱۳۹۲/۱۱/۲۱، ۹۳/۱۲۹۶-۱۳۹۳/۹/۱۵ و ۹۲/۱۷۴۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۵شورای اسلامی شهر ماهدشت درخصوص تجویز افزایش پرداخت حق…

رای ۲۹۷ هیات تخصصی دیوان درباره مشمول بودن اضافه کار جزء حقوق و مزایای مستمر

هیات تخصصی دیوان درباره مشمول بودن اضافه کار جزء حقوق و مزایای مستمر با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۳۳/۹۰/۲۳ مورخ ۲۸/۹/۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور رای جدیدی صادر نموده است که به شرح زیر است: مرجع صدور رای: هیات تخصصی اداری و…

رأی ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان درباره مشمولین آئین نامه پرداخت حقوق و مزایای مشاغل عملیاتی و تخصصی شرکتهای…

هیأت عمومی دیوان درباره مشمولین آئین نامه پرداخت حقوق و مزایای مشاغل عملیاتی و تخصصی شرکتهای تابعه وزارت نفت رای جدیدی صادر نموده است. تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۹۲۸ کلاسه پرونده: ۶۴۵/۹۵ مرجع رسیدگی:…

رای ۱۰۰۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی درحالی صادر شد که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری نیز بر آن تاکید داشت اما دستگاهها آن را اجرایی نکردند. چندین سال است که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص…

رای ۱۰۸ هیات تخصصی دیوان درباره ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره…

موضوع: درخواست ابطال بند ۲ ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی( بخشنامه ابلاغی طی شماره ۱۲۳۹۴۹/۱۲ مورخ ۱۳/۷/۹۵ وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی) شماره پرونده : هـ ع…

رای ۳۶۳ هیأت تخصصی دیوان با موضوع ابطال بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی با موضوع ابطال بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵ رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دادنامه : ۳۶۳…

رای ۷۲۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در شهریه رایگان تحصیل مددجویان کمیته امداد

هیات عمومی دیوان درباره امکان اشتراک مجدد در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی با موضوع تعارض در آراء شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه ۲۲ درخصوص شرایط اشتراک در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی رای جدیدی صادر نموده است که به…

رای ۷۴۳ هیات عمومی دیوان درباره ابطال اعطای امتیاز استخدامی به کارگران قراردادی دستگاههای اجرایی

هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در شهریه رایگان تحصیل مددجویان کمیته امداد با موضوع ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور رای جدیدی به شرح زیر صادر نموده است. شماره دادنامه: ۷۲۴ تاریخ…