مرور رده

آراء دیوان عدالت اداری

رای ۷۲۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در شهریه رایگان تحصیل مددجویان کمیته امداد

هیات عمومی دیوان درباره امکان اشتراک مجدد در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی با موضوع تعارض در آراء شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه ۲۲ درخصوص شرایط اشتراک در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی رای جدیدی صادر نموده است که به…

رای ۷۴۳ هیات عمومی دیوان درباره ابطال اعطای امتیاز استخدامی به کارگران قراردادی دستگاههای اجرایی

هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در شهریه رایگان تحصیل مددجویان کمیته امداد با موضوع ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور رای جدیدی به شرح زیر صادر نموده است. شماره دادنامه: ۷۲۴ تاریخ…

رای ۷۴۵ هیات عمومی دیوان درباره شرایط بازنشستگی جانبازان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور

کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱شماره دادنامه: ۴۰۵موضوع رأی: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره دادنامه: ۴۰۵ تاریخ…

رای ۷۷۱-۷۷۰ هیات عمومی دیوان درباره شرایط استفاده از کسر ساعت کار استفاده نشده جانبازان

هیات عمومی دیوان درباره تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان ایثارگر با موضوع عدم ابطال ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه شماره…

رای ۲۴۷ هیات تخصصی دیوان درباره اعتبار مدارک دانش آموختگان دوره های الکترونیکی ویژه شاغلین

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ و دستورالعمل شماره ۲۳۵/۱۰۰ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی دادنامه : ۳۶۷…

رای ۸۲۹ هیات عمومی دیوان درباره شرایط تخصیص پست کارشناسی و ارتقاء پست

هیات عمومی دیوان درباره شرایط بازنشستگی جانبازان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور با موضوع ابطال تبصره ۱ بند ۵ آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۸…

رای ۸۰۸ هیات عمومی دیوان درباره عدم ایجاد محدودیت برای کارمندان بدون رای هیات تخلفات

هیات عمومی دیوان درباره شرایط تخصیص پست کارشناسی و ارتقاء پست با موضوع تعارض در آراء شعب ۲۳ و ۴۲ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی…

رای ۷۲۷ هیات عمومی دیوان درباره عدم ابطال ساماندهی قطعات و حریم گلزار شهدا

هیات عمومی دیوان درباره عدم ایجاد محدودیت برای کارمندان بدون رای هیات تخلفات رای جدیدی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است. تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣ شماره دادنامه: ٨٠٨ کلاسه…

رای ۹۳۳ هیات عمومی دیوان درباره مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان

هیات عمومی دیوان درباره عدم ابطال ساماندهی قطعات و حریم گلزار شهدا با موضوع عدم ابطال قسمتی از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رأی جدیدی صادر نموده است. شماره دادنامه: ۷۲۷ تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶…

رای ۸۰۹ هیات عمومی دیوان درباره امکان افزایش مستمری پس از تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت…

هیات عمومی دیوان درباره مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان با موضوع بازنشستگی براساس ماده۵۸ قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۶۷ می‌باشد را جدیدی صادر نموده که به شرح زیر است.…

رأی ۹۲۸ هیأت عمومی دیوان درباره مشمولین آئین نامه پرداخت حقوق و مزایای مشاغل عملیاتی و تخصصی شرکتهای…

پاراف رأی ۱۲۲ هیأت عمومی دیوان درباره پرداخت فوق العاده ویژه مخصوص کارکنان پیمانی : با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق…

دادنامه ۶۹۰ هیات عمومی دیوان درباره معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت تغییر…

هیات عمومی دیوان درباره زمان پرداخت مستمری و حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث با موضوع ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه…

دادنامه ۶۴۱ هیات عمومی دیوان درباره اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کارمندان ایثارگر غیر هیأت علمی…

هیات عمومی دیوان درباره الزام به پرداخت ۱۰۰% شهریه ایثارگران و سایر مشمولین با موضوع ابطال ماده ۶ آئین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ -۶/۹/۱۳۹۲ هیات وزیران شماره دادنامه: ۶۲۴ تاریخ…

رای شماره ۴۸۸ هیات عمومی دیوان درباره ابطال ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند به منظور تفکیک…

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان شاغل مجرد رای صادر نموده است. مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۵۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۹۸ موضوع رای: عدم…

دادنامه ۶۴۲ هیات عمومی دیوان درباره ابطال مبنای اعمال سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه کارکنان…

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان کلاسه پرونده: ۱۱۲۹/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۴موضوع رأی: عدمابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی شماره دادنامه: ۳۱۴ تاریخ…

دادنامه ۶۴۹ هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت ارتقای رتبه و طبقه شغلی و اعمال مدرک تحصیلی در…

هیات عمومی دیوان درباره ابطال مبنای اعمال سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه کارکنان صنعت نفت با موضوع ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵-۱۰-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون رای…

دادنامه ۶۸۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال افزایش امتیازات فوق العاده ایثارگری و نشان های دولتی

هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت ارتقای رتبه و طبقه شغلی و اعمال مدرک تحصیلی در زمان دوره آزمایشی با موضوع ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۲۵/۵/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول…

دادنامه ۶۵۵-۶۵۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال پرداخت حق عائله مندی به زنان کارمند مجرد

هیات عمومی دیوان درباره امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاهها به استخدام پیمانی با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶-۲/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۶۱۸۸/۴۶/د-۴/۱۱/۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور رای جدید به این شرح صادر نموده است. شماره…

دادنامه ۶۲۴ هیات عمومی دیوان درباره الزام به پرداخت ۱۰۰% شهریه ایثارگران و سایر مشمولین

هیات عمومی دیوان درباره معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق با موضوع  وحدت رویه در خصوص موضوع مورد اشاره، رای جدیدی صادر نموده است. شماره دادنامه: ۶۹۰ تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۹۲ مرجع…

دادنامه ۶۰۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال حداقل ۳ ماه حضور در جبهه جهت برخورداری از فوق العاده…

هیات عمومی دیوان درباره ابطال افزایش امتیازات فوق العاده ایثارگری و نشان های دولتی با موضوع ابطال بند های ۴و ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ -۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای جدیدی صادر نموده است. شماره…