مرور رده

آراء دیوان عدالت اداری

رای ۳۶۹ هیات تخصصی دیوان درباره اختیارات هیات رئیسه دانشگاه در تعیین میزان پرداخت کارانه به پرسنل

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه ۱۶/۷/۱۳۸۸ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان رای صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی دادنامه : ۳۶۹ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶ طرف شکایت : دانشگاه علوم…

رای ۳۶۷ هیات تخصصی دیوان درباره استخدام فرزند کارمند حادثه دیده و استخدام از محل درآمدهای اختصاصی

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۴۴/۱۰۰ و دستورالعمل شماره ۲۳۵/۱۰۰ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی دادنامه : ۳۶۷…

رای ۳۶۵ هیات تخصصی دیوان درباره پرداخت فوق العاده به کارشناسان حقوقی

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۶۶/۷۰ / م/۲ مورخ ۱۹/۸/۹۳ دیوان محاسبات استان کهکیلویه و بویر احمد رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی دادنامه : ۳۶۵ تاریخ :…

رای ۳۶۳ هیات تخصصی دیوان درباره نتایج تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی با موضوع ابطال بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵ رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دادنامه : ۳۶۳ تاریخ :…

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره مصوبات مرکز امور مشاوران حقوقی جهت جذب وکیل و کارشناس

هیات تخصصی اداری و استخدامی با موضوع ابطال مصوبه مرکز امور مشاوران حقوقی جهت برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ رای جدیدی صادر نموده است که به شرح زیر است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره دادنامه : ۳۸۰ تاریخ صدور :…

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره عدم شمول قانون کار بر مراکز آمـوزشی معلولین

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دادنامه : ۳۶۲ تاریخ :…

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف با موضوع ابطال بند ج از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دادنامه : ۳۵۸ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶ طرف شکایت :…

کارکنان قراردادی دستگاه‌ها از امتیاز احتساب سابقه در آزمون های استخدامی محروم شدند

هیات عمومی دیوان درباره ابطال اعطای امتیاز استخدامی به کارگران قراردادی دستگاههای اجرایی با موضوع ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای جدیدی صادر نموده است. شماره…

رای ۱۱۴۵ هیات عمومی دیوان درباره افزایش پرداخت حق الجلسه و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری

هیات عمومی دیوان درباره افزایش پرداخت حق الجلسه و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۹۱/۲۱۶-۱۳۹۱/۲/۲۶ ، ۹۲/۱۳۵۹ -۱۳۹۲/۱۱/۲۱، ۹۳/۱۲۹۶-۱۳۹۳/۹/۱۵ و ۹۲/۱۷۴۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۵شورای اسلامی شهر ماهدشت درخصوص تجویز افزایش…

رای ۱۰۵۹ هیات عمومی دیوان درباره خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار

هیات عمومی دیوان درباره خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار با موضوع ابطال تبصره ماده ۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشکاه پیام نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل…