مرور رده

قوانین و مقررات

رای ۹۲ هیات تخصصی دیوان درباره بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن

ابطال بخشنامه ماده ۱۰ قانون بازنشستگی کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه واحد مستمری ها ، ابطال بند « د » بخشنامه ۷ معاون فنی درآمد و ابطال تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعیشماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۵/۱۸۸ دادنامه : ۹۲ تاریخ :…

بخشنامه ۱۳۱۶۰۵۵ سازمان اداری استخدامی درباره تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی

سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ١٣١۶۰۵۵ مورخ ۹۶/۵/۱۵ امکان تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی را پس از انقضای برنامه پنجم، تا صدور دستورالعمل جدید متوقف نمود. دانلود بخشنامه ۱۳۱۶۰۵۵ سازمان اداری استخدامی…

پیش نویس آیین نامه اجرایی خرید خدمت نیروهای مسلح و فروش املاک دولتی جهت پرداخت بدهی تامین اجتماعی

هیات دولت در حال بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می باشد. جزئیات این دو آئین نامه به این شرح است: آیین نامه اجرایی ماده…

دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال

هم‌رده دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال : کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۵، ۹۴/۸۱۹، ۹۴/۸۳۰ و ۹۵/۱۱۰شماره دادنامه: ۳۶۹ الی ۳۷۲موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و…

دادنامه ۳۱۸ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح

هم‌رده دادنامه ۳۱۸ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح  : کلاسه پرونده: ۵۱۵/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۸موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح شماره…

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان کلاسه پرونده: ۱۱۲۹/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۴موضوع رأی: عدمابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی شماره دادنامه: ۳۱۴ تاریخ…

دادنامه های ۱۷۷ و ۱۷۸ هیات عمومی دیوان درباره مشاغل سخت و زیان آور

هم‌رده دادنامه های ۱۷۷ و ۱۷۸ هیات عمومی دیوان درباره مشاغل سخت و زیان آور : کلاسه پرونده: ۹۳/۶۷۸شماره دادنامه: ۱۷۸موضوع رأی: ابطال دستور اداری شماره ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰- ۳/۵/۱۳۹۳سازمان تامین اجتماعی شماره دادنامه: ۱۷۸ تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۳۹۶…

بخشنامه صندوق بازنشستگی درباره بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال

هم‌رده بخشنامه صندوق بازنشستگی درباره بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال موضوع  دستورالعمل بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-بخشنامه شماره ۳۷۵۲/ص/۲۱۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ صندوق بازنشستگی…

پیشنهاد اصلاح ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه

هم‌رده پیشنهاد اصلاح ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه :  این پیشنهاد هم اکنون در حال بررسی در هیات دولت است. بر اساس این پیشنهاد افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند،…

بخشنامه نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان و کارمندان دولت

هم‌رده بخشنامه نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان و کارمندان دولت : مهندس سید محمد علی جنانی مدیر کل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گفت: طی بخشنامه ای، نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی…
دانلود رایگان قالب و افزونه های پریمیوم و اورجینال فارسی شده برای وردپرسکلیک کنید