اعلام زمان ارائه سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان روستایی و شرایط بیمه اختیاری

0
سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان روستایی و شرایط بیمه اختیاری
سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان روستایی و شرایط بیمه اختیاری

پاراف اعلام زمان ارائه سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان روستایی و شرایط بیمه اختیاری : عباس اورنگ عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ثبت و به‌روز‌رسانی سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان این صندوق تا پایان سال خبر داد و گفت: در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم تا بانک عامل دوم ما در روستاها به مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان ارائه خدمت دهد. وی با بیان اینکه تاکنون هیچ کارنامه ای در خصوص سوابق که برای بیمه شدگان ما قابل رؤیت باشد در اختیار نداشتیم، گفت: تنها رابطه ما با بیمه شده‌ها همان برگه پرداخت‌هایی بود که پیش ما داشتند.

تولید سوابق بیمه‌ای از ضروریات است که صندوق آن را در اختیار نداشت. ساماندهی سوابق بیمه‌ای در هیأت مدیره صندوق در اواخر تیرماه به تصویب رسید تا بتوانیم اقدامات اجرایی لازم را آغاز کنیم.

اورنگ از ارتقای سیستم اتوماسیون این صندوق نیز خبر داد و گفت: بزودی از حالت تست خارج شده و کل شبکه اتوماسیون صندوق تحت پوشش قرار می‌گیرد و فرصت خوبی است تا روی اجرای دقیق قوانین و مقررات مانور دهیم. او درباره روند پرداخت مستمری به بیمه شدگان نیز گفت: پرداخت مستمری‌های ما به‌صورت متمرکز انجام می‌شود. اخیراً مصوبه دیگری در هیأت مدیره داشتیم تا بتوانیم بانک‌های عامل خود را گسترش دهیم.

شرایط بیمه اختیاری

سازمان تامین اجتماعی درباره شرایط بیمه اختیاری، عدم انتقال فیزیکی پرونده فنی بیمه شدگان و اجرایی شدن پرونده الکترونیک بیمه شدگان نکاتی ارائه کرد.

نرخ حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه تامین اجتماعی به صورت اختیاری ۲۶ درصد بوده که با احتساب ۳ درصد کمک دولت در مجموع ۲۹ درصد می شود. بیمه شدگان موصوف می توانند در صورت احراز شرایط مقرر با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ، از تعهدات قانونی مربوطه شامل: بازنشستگی ، فوت ، از کارافتادگی و خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

کمک هزینه کفن و دفن ، وسایل کمک پزشکی ( پروتز و اروتز) به این قبیل بیمه شدگان با رعایت مقررات مربوطه پرداخت می شود.معاونت فنی سازمان تامین اجتماعی درباره شرایط قانونی فرزند ذکور در زمان فوت والدین برای دریافت مستمری اعلام کرد:آن تعداد از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شده یا مستمری بگیر، سن آن ها بیش از حد نصاب مقرر در قانون (۱۹سال تمام) بوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول تحصیل نبوده و پس از آن مجدداً مشغول به تحصیل شوند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهندداشت.

در صورت اشتغال کارگر در کارگاه های ساختمانی به صورت دائم یا فصلی و یا به صورت انعقاد قرارداد پیمانکاری، کارفرما ی مربوطه مکلف است لیست حق بیمه این دسته از کارکنان شاغل را همانند دیگر کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی با نرخ کامل به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کند.ایران.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید