سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان در سال 94 تعیین شد

1

پاراف خبر سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان در سال 94 تعیین شد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسات علنی مجلس به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1394 کل کشور پرداختند.وکلای ملت با تصویب بند الف تبصره 9 ماده واحده مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394 مبلغ 138 میلیون ریال  در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا 7برابر به‌نرخ 10 درصد و مازاد بر این به‌نرخ 20درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی تأیید می‌شود. بنابراین سقف معافیت مذکور در ماه برابر است با یک‌میلیون و 150هزار تومان.

لازم به ذکر است در ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید