ساماندهی حقوق کارمندان در دستور شورای حقوق و دستمزد قرار گرفت

پاراف ساماندهی و تجمیع سوابق حق بیمه برای دریافت خدمات تامین اجتماعی : سعید حسینی مدیر کل نامنویسی وحسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفته است که ارائه برخی خدمات مشروط به ساماندهی و تجمیع سوابق حق بیمه است.

طبق ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی،هنگام نقل وانتقال عین یا منافع کارگاه وموسسات مشمول این قانون ، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقال دهنده مطالبه کند.

وی اظهار داشت: بسیاری از بیمه شدگان در طول سنوات خدمت خود در محدوده شعب تأمین اجتماعی مختلفی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می کنند وشعب این سازمان برای ارایه برخی خدمات نیاز به اطلاع از تمامی سوابق بیمه شده دارند، از این رو پیشنهاد می شود بیمه شدگان با مراجعه به سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و ورود به بخش سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان نسبت به اطمینان از وجود تمامی سوابق خود اقدام کنند.

با راه اندازی سایت مشاهده سوابق واعتراض بیمه شدگان یک کانال ارتباط الکترونیک مابین سازمان تأمین اجتماعی وبیمه شدگان ایجاد شده که ضروری است بیمه شدگان از این راهکار استفاده کنند وقبل از اینکه نیاز به تمامی سوابق خود به هنگام بهره مندی از مزایای بلند مدت را داشته باشند از این طریق نسبت به مشاهده ویا در صورت لزوم درخواست اصلاح سوابق خود اقدام کنند.

وی افزود: در صورتی که بیمه شدگان به هر علتی تمام یا بخشی از سوابق یا اطلاعات هویتی ویا میزان دستمزد خود را بر روی سایت مشاهده سوابق، رویت نکنند ویا در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی باید از طریق گزینه اعتراض نسبت به ثبت در خواست خود اقدام، تا شعب سازمان تأمین اجتماعی سوابق بیمه شده را تصحیح، تکمیل و یا تجمیع کنند وبه هنگام بهره مندی از مزایای سازمان دچار مشکل ویا تأخیر در دریافت خدمت نشوند.تامین.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.