صلواتی با هزاران حسنه

0
دین و مذهب کارمندی
دین و مذهب کارمندی

پاراف صلواتی با هزاران حسنه : صلواتی که برای آن صدهزار حسنه نوشته می‌شود
همانا کسى که پس از نماز عصر این صلوات را بفرستد، خداوند صد هزار حسنه براى او نوشته، صد هزار گناه او را پاک می‌کند.

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هنگامى که در روز جمعه نماز عصر را خواندى بگو:

اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک و السلام علیهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمه الله و برکاته.
همانا کسى که پس از نماز عصر این صلوات را بفرستد، خداوند صد هزار حسنه براى او نوشته، صد هزار گناه او را پاک کرده، به واسطه آن صد هزار حاجت او را برآورده نموده صد هزار درجه براى او مى‌نویسد. «ثواب الاعمال، صفحه۸۳»

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هنگامى که در روز جمعه نماز عصر را خواندى بگو:

اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک و السلام علیهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمه الله و برکاته.
همانا کسى که پس از نماز عصر این صلوات را بفرستد، خداوند صد هزار حسنه براى او نوشته، صد هزار گناه او را پاک کرده، به واسطه آن صد هزار حاجت او را برآورده نموده صد هزار درجه براى او مى‌نویسد. «ثواب الاعمال، صفحه۸۳»

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید