فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه

0
فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه
فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه

پاراف فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه : سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود ١٢میلیون نفر بیمه شده و بیش از ٢ میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از ٣٧ میلیون نفر می‌رسد.

تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر کانونهای بازنشستگی در سراسر کشور اقدام و درصورت دارا بودن شرایط از تاریخ ٢٠ /۴ /٩۵ لغایت ١۶ /۵ /٩۵ در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند.

سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به مناسبت ” روز خانواده و تکریم بازنشستگان ” بمنظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند بازنشستگان ، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلی نمونه ، به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه ، نسبت به انتخاب و تجلیل از این عزیزان اقدام نماید.

از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر کانونهای بازنشستگی در سراسر کشور اقدام و درصورت دارا بودن شرایط از تاریخ ٢٠ /۴ /٩۵ لغایت ١۶ /۵ /٩۵ در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر همچنین می توانید به سایت تامین اجتماعی مراجعه کنید.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود ١٢میلیون نفر بیمه شده و بیش از ٢ میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از ٣٧ میلیون نفر می‌رسد.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here