در ایام تعطیلات نوروز شعب منتخب سازمان تامین اجتماعی فعال هستند

0
در ایام تعطیلات نوروز شعب منتخب سازمان تامین اجتماعی فعال هستند
در ایام تعطیلات نوروز شعب منتخب سازمان تامین اجتماعی فعال هستند

پاراف در ایام تعطیلات نوروز شعب منتخب سازمان تامین اجتماعی فعال هستند : دکتر رضا امینی مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استان های سازمان تامین اجتماعی گفت: در ایام تعطیلات نوروز شعب منتخب این سازمان فعال هستند و به بیمه شدگان و بازنشستگان خدمات ارائه می کنند.

مراکز درمانی ملکی این سازمان در ایام تعطیلات نوروز در حالت آماده باش قرار دارند و به بیمه شدگان و مراجعان خدمات موردنیاز ارائه می شود

دکتر رضا امینی با تبریک سال ۹۵ افزود: در راستای خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازنشستگان در ایام نوروز شعب منتخب این سازمان در هر شهر یا شهرستان امور مربوط به صدور، تجدید چاپ و تامین اعتبار دفاتر درمانی را انجام می دهند.
وی گفت: در شهر تهران شعب ۲۳ و ۲۶ در ایام نوروز آماده ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان هستند.
دکتر امینی افزود: در سایر شهرستان ها نیز یک شعبه به عنوان واحد بیمه ای ارائه گر خدمات منتخب شده که از طریق ادارات کل و رسانه های استان به ذینفعان اعلام شده است.

در راستای خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازنشستگان در ایام نوروز شعب منتخب این سازمان در هر شهر یا شهرستان امور مربوط به صدور، تجدید چاپ و تامین اعتبار دفاتر درمانی را انجام می دهند.
وی گفت: در شهر تهران شعب ۲۳ و ۲۶ در ایام نوروز آماده ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان هستند.

مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استان های سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: همچنین مراکز درمانی ملکی این سازمان در ایام تعطیلات نوروز در حالت آماده باش قرار دارند و به بیمه شدگان و مراجعان خدمات موردنیاز ارائه می شود.روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here