ارسال لایحه استخدامی شهرداریها و چند لایحه دیگر به مجلس

0
لایحه استخدامی شهرداریها
لایحه استخدامی شهرداریها

پاراف ارسال لایحه استخدامی شهرداریها و چند لایحه دیگر به مجلس : دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «استخدامی شهرداریها» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به منظور ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداریهای کل کشور متناسب با جمعیت و لزوم انعطاف در پیش بینی مقررات متفاوتِ متناسب با تنوع و گستردگی وظایف شهرداریها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداریها از شمول قانون استخدامی کشوری – مصوب ۱۳۴۵ – که با توجه به سپری شدن زمان طولانی، در بسیاری از موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداریها را ندارد، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

با توجه به ضرورت تعیین شرایط به کارگیری سلاح در وضعیتهای پیش بینی نشده در قانونِ به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری –مصوب ۱۳۷۳- از جمله در عملیاتهای مربوط به گروگانگیری، زورگیری، قاچاق مواد مخدر یا سلاح و مهمات، اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار و اقدامات انتحاری و خرابکارانه در فرودگاه ها یا هواپیماربایی و متوقف ساختن وسایل نقلیه دریایی متواری، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور» را که به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در هیئت دولت به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به منظور حفظ و افزایش بهره وری منابع انسانیِ متخصص ورزش کشور، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حِرف تخصصی در فعالیتهای ورزشی، ایجاد سازوکار لازم برای توسعه و ارتقای ورزش کشور، ترویج اصول علمی و تخصصی در فعالیتهای ورزشی، بالابردن کیفیت و کمیت خدمات متخصصان ورزشی، ارتقای دانش کاربردی و تخصصی صاحبان حِرف و مشاغل ورزشی کشور، وضع مقررات لازم در راستای رعایت اصول اخلاقی، ایمنی، بهداشتی، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن، صیانت از حقوق شهروندان بهره مند از خدمات حرفه ای و محصولات ورزشی، فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت ورزش و جوانان و تشکلهای تخصصی، حرفه ای و صنفی در بخش ورزش کشور و ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های تخصصی ورزش در تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمرانی کشور، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.دولت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید