خدمات و تسهیلات به بازنشستگان تامین اجتماعی ارتقاء می یابد

0

پاراف خدمات و تسهیلات به بازنشستگان تامین اجتماعی ارتقاء می یابد : نجات امینی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی گفته است که در سال جاری در بودجه پیش بینی شده سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به این بانک تخصیص یافته است.

وی گفت: از اعتبار در نظر گرفته شده برای ارائه تسهیلات به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استفاده خواهد شد که با افزایش اعتبارات خدمات و تسهیلات نیز بیشتر می شود و همچنین موجب عملکرد بهتر این بانک خواهد شد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی به اعتبار مربوط به پرداخت وامهای بازنشستگان اشاره و تاکید کرد:بانک رفاه دو نوع منابع دراختیار دارد که یکی اعتبارات جمع آوری شده خود بانک است که درقالب منابع قرض الحسنه وام پرداخت می کند و دیگری نیز اعتباراتی است که سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان وجوه اداره شده به این بانک اختصاص می دهد.

وی اظهار داشت: اما در اعتبار خود بانک ، وام ، سود و بازپرداخت با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی صورت می گیرد و تامین اجتماعی اختیاری ندارد.وی اظهار داشت: اما در اعتبار خود بانک ، وام ، سود و بازپرداخت با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی صورت می گیرد و تامین اجتماعی اختیاری ندارد.

به گفته امینی، بانک رفاه از وجوه اداره شده خود انواع وامهای مسکن، ضروری، قرض الحسنه و … به بازنشستگان پرداخت می کند که البته نحوه سود و پرداخت اقساط این وامها با نظر سازمان انجام می شود.*مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here