راه اندازی سامانه قوانین و مقررات مخل کسب و کار

0
راه اندازی سامانه قوانین و مقررات مخل کسب و کار
راه اندازی سامانه قوانین و مقررات مخل کسب و کار

پاراف راه اندازی سامانه قوانین و مقررات مخل کسب و کار : به همت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار راه اندازی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از معاونت اقتصادی،این سامانه( http://Ria.mefa.ir )در راستای شناسایی قوانین و مقرات مخل و مزاحم بهبود محیط کسب و کار در دو بخش دریافت اطلاعات از عموم و دریافت اطلاعات از دستگاه های اجرایی طراحی و پیاده سازی گردیده است.
پس از دریافت اطلاعات، تیم حقوقی دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به تحلیل آماری و محتوایی پرداخته و در نهایت در جهت رفع مهمترین قوانین و مقررات اظهار شده به عنوان مخل محیط کسب و کار، با همکاری معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، بنا به نوع قانون یا مقرره، نسبت به تهیه و تدوین مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، مصوبه هیأت وزیران و یا لایحه تقدیمی به مجلس اقدام می نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه فعالین اقتصادی، حقوقی و علاقه مندان دعوت می نماید تا با ثبت اطلاعات قوانین و مقررات مخل در این سامانه در رفع موانع قانونی و مقرراتی بهبود محیط کسب و کار، دولت را یاری نمایند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید