جزئیات طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی + دانلود متن کامل طرح

0
مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی
مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی

پاراف جزئیات طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی + دانلود متن کامل طرح : پیشنهاد طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با کد شماره ۵۳۴۶۲ در هیات دولت در حال رسیدگی است. توضیحات و متن کامل این طرح را از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی

سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده که این سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروههای کم درآمد که غالباً بر تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه­‌ای برای ایجاد حرکتی جدید در این حوزه نموده است.

مبانی طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد بر سه اصل استوار است:

۱- نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار

۲- استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد

۳- حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها

دلایل مؤثر و مهم موافقان برای تمام یا برخی از مفاد پیشنهاد:

– نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار
– استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد
– حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها و پررنگ کردن بخش مسکن استیجاری
– مطالعات زیادی برای این طرح انجام شده است و طرح از نوع طرح های شکست خورده نیست
– در طرح پیشنهادی هدف این است که دو مشکل مسکن مهر که یکی جداسازی اجتماعی و دیگری مکانیابی نادرست بود تکرار نشود.
– با توجه به اینکه در این طرح صرفاً بسته های کمکی برای افراد درنظر گرفته شده و افراد با توجه به انتخاب خود می توانند در هر نقطه از شهرها که خود مصلحت می دانند تأمین مسکن کنند. از این رو، جداسازی اجتماعی نداریم و ترکیب جمعیتی نشاندار و دوقطبی شدن اجتماعی نخواهیم داشت.
– در خصوص شناسایی گروههای هدف با توجه به بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشکلی جدی نخواهیم داشت.
– این طرح مشکلی با قوانین جاری کشور ندارد بلکه تسهیلگر قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه است و تداخلی نیز با برنامه ششم پیشنهادی و حتی مصوب نخواهد داشت.
– بزرگترین مشکل مسکن مهر ابعاد و اندازه بزرگ این طرح بود که در حقیقت پاشنه آشیل همین طرح هم بود.
– این طرح ترکیبی از ۱ طرح است که برای گروههای هدف در نظر گرفته شده است.
– مسأله مهاجرت معکوس با در نظر گرفتن شرط اقامت ۱ ساله قابل حل است.
– با رویکرد توانمندی اقشار مردمی کم درآمد تخفیف ۷ درصدی در نظر گرفته شده است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید