دستور مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور داد چنانچه بیمه‌شده حائز شرایط قانونی باشد نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.

به گزارش هم‌رده به نقل از دیوان عدالت اداری، براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده، مصوب ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز در راستای این اختیار به‌موجب بند یک تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ تاریخ ١٩ تیر ١٣٩٢، مدت مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش داده است.

بنابر مصوبه یادشده مقرر شد «مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط» افزایش یابد.

دعاوی متعددی علیه سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه مطرح شده است که در پرونده‌های یادشده، شعب دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه‌های شماره ۲۲۵-۲۲۴ تاریخ ٢٢ تیر ١٣٩۵ و شماره ۶۴ تاریخ ٣١ فروردین ١٣٩۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر تشخیص انطباق قانونی مصوبه یادشده و لزوم اجرای آن) بدون تبادل لوایح رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر می‌کنند.

در نهایت مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به‌استناد این نامه و به‌منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسی غیرضرور، از مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان‌ها خواسته است ترتیبی اتخاذ شود تا در مواردی که آراء بدوی دیوان عدالت در خصوص بهره‌مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، منجر به صدور رأی به‌نفع شاکیه می‌شود و بیمه‌شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک‌بارداری است، نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه‌شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.