چند میلیون نفر در ایران ۲ دفترچه بیمه دارند!؟

0
چند میلیون نفر در ایران 2 دفترچه بیمه دارند!؟
چند میلیون نفر در ایران ۲ دفترچه بیمه دارند!؟

پاراف چند میلیون نفر در ایران ۲ دفترچه بیمه دارند!؟ : محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵کل کشور، از مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش برای ضابطه‌مند کردن دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی خبر داد.

به تمامی اشخاصی که بیش از یک بیمه پایه خدمات درمانی دارند فرصت داده می‌شود تا پایان شهریور ۱۳۹۵یک بیمه را به‌عنوان بیمه پایه خدمات درمانی خود انتخاب کنند. نماینده کرمان افزود: پس از پایان این مدت وزارت رفاه مجاز است اقدامات لازم برای یک دفترچه بودن اشخاص را لحاظ کند.

به‌گفته وی در سال‌جاری آماری از سوی وزارت رفاه به مجلس اعلام شد مبنی بر اینکه بیش از ۷میلیون نفر در کشور دارای ۲تا ۳دفترچه بیمه هستند و از خدمات متعدد استفاده می‌کنند. دولت موظف بوده است تا پایان برنامه پنجم یعنی سال ۹۴سه طرح عمده را در حوزه سلامت و درمان اجرا کند. درصورتی که هر یک از سه طرح پرونده الکترونیک، تجمیع بیمه‌های پایه و همچنین نسخه الکترونیک اجرا شده بود معضل دفترچه‌های متعدد بیمه در دست بیماران به‌صورت خودکار حل می‌شد.

اکنون که برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شده است درصورت ادغام بیمه‌های درمانی پایه موجود و یا اجرای پرونده و نسخه الکترونیک، موضوع تعدد دفترچه‌های بیمه خودبه‌خود حل می‌شود اما تصویب الزام انتخاب فقط یک دفترچه بیمه در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان به پایان قانون گریزی دولت درباره بیمه‌های پایه درمان امید چندانی ندارند.

دفترچه‌های بیمه متعدد در دست بیمه‌شدگان بیش از آنکه به ضرر فرد یا سازمان‌های بیمه گر باشد به ضرر دولت است چرا که دولت موظف است به ازای هر دفترچه مبالغی را به سازمان‌های بیمه گر بپردازد.

ربیعی، وزیر کار چندی پیش از یکسان شدن دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی خبر داد. او می‌گوید که طــرح خدمات دهی با کدملی بدون دفترچه نیز در دستورکار بیمه‌ها قرار گرفته اســت و همچنین بــا کمک وزارت بهداشت نوعی استانداردسازی انجام شده که تمامی سازمان‌های بیمه گر دیگر تنوع اختلافی در ارائه خدمات خــود نخواهند داشت.

اوایل سال۹۳بود که ثبت نام بیمه رایگان سلامت برای کسانی که تحت پوشش بیمه درمانی نیستند آغاز شد. اما از همان ابتدا درباره تعداد بیمه شده‌ها و بیمه نشده‌ها ابهام وجود داشت. مسئولان تأمین اجتماعی می‌گفتند کــه در حال حاضر جمعیت افراد فاقد بیمه در کشــور حدود ۱۱میلیون نفر است. وزارت بهداشت نیز تعداد افراد فاقد پوشــش بیمه را حدود ۱۰میلیون نفر اعلام کرده بود. از طرف دیگر رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، تعــداد افراد فاقد پوشــش بیمه‌ای را حدود ۵میلیون نفر معرفی کرد.

زمانی که ســال۹۳، رو به اتمام بود و آمار بیمه شده‌های رایگان سلامت به ۸میلیون نفر رسیده بود ناگهان مسئولان سازمان سلامت درباره بخش دیگری از نابسامانی بیمه‌های درمانــی صحبت کردند و گفتنــد که آمار بیمه شده‌ها بیش از جمعیت کشور است. قائم‌مقام سازمان بیمه سلامت در این‌باره گفت درحالی‌که جمعیت ایــران به مرز ۷۸میلیون نفر رســیده است براساس آمار حدود ۹۱میلیون نفر در کشور تحت پوشش انواع بیمه‌ها هستند و این یعنی ۱۳میلیون نفر بیمه شده بیش از جمعیت ایران.

مره صدق، عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید که هنوز افراد زیادی هستند که چند دفترچه بیمه دارند و تعداد افراد تحت پوشــش صندوق‌های بیمه‌ای کشور به‌خصوص ۲صندوق بیمه‌ای اصلی شامل ســازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان از کل جمعیت کشور بیشتر است. از طرف دیگر ربیعی، وزیــرکار نیز اعلام می‌کند دفترچه‌های خدمــات درمانی یکسان شــده‌اند و با این یکســانی دیگر استفاده‌های متضاد از آنها امکان‌پذیر نیست. اما محمدباقر هوشنگی معاون سابق بیمه ســلامت ایران می‌گوید که با توجه به آمار ارائه شــده از سوی بیمه‌ها و جمعیت کشــور به‌نظر می‌رســد که تقریبا بیش از ۱۰میلیــون نفر در کشــور بیش از یک دفترچه دارند.ایرنا.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید