این صدای خطر است، به سرعت شغل خود را ترک کنید!

0

پاراف این صدای خطر است، به سرعت شغل خود را ترک کنید! : اگر درآمد کاری تان مورد قبول نیست، شانس موفقیت در کارهای دیگر دارید و یا کار بهتری سراغ دارید دلایل واضحی برای تغییر شغل است. بعضی‌ از کارمندان از محل کار خود راضی‌ نیستند و مطمئن نیستند دلایلی‌ که خود برای بیرون آمدن از کار دارند منطقی‌ و یا درست است. چندسال کار کردن در یک محل باعث دلسرد شدن از آنجا و خستگی‌ از آن کار می شود.

اگر این احساس به همراه این موارد به سراغ تان آمد باید محل کار خود را ترک کنید. یا لااقل فکری به حال و روز خودتان بکنید که دیگر درنگ جایز نیست!

* رئیس خود توجهی‌ به نظر شما نمی کند یا ایده های شما را مورد تمسخر قرار می دهد.

* در مقابل دیگران مورد انتقاد های شدید قرار می‌گیرید.

* هیچوقت مورد تشویق و تمجید قرار نگرفتید.

* رئیس شان بیشتر به دیگران و کار رؤسای دیگر توجه می‌کند.

* حس می‌کنید در کارتان بی‌هدف هستید.

* اگر در آنجا کار نکنید جای خالی تان حس نمی‌شود و یا کارتان کمک شرکت نیست.

* ذوقی در کار کردن ندارید.

* آینده‌ا‌ی در کارتان نمی‌بینید.

* در خود توانایی‌ های دیگری می‌بینید.

* وجه مشترکی بین خود و همکاران خود احساس نمی‌کنید.*خبرآنلاین.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید