نظريه رئيس مجلس درباره هزینه منابع اعتباری سالانه دستگاهها در فصل فاوا

0
نظريه رئيس مجلس درباره هزینه منابع اعتباری سالانه دستگاهها در فصل فاوا
نظريه رئيس مجلس درباره هزینه منابع اعتباری سالانه دستگاهها در فصل فاوا

پاراف نظريه رئيس مجلس درباره هزینه منابع اعتباری سالانه دستگاهها در فصل فاوا : نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در خصوص آيين نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات.

شماره۶۱۴۲۵هـ/ب ۲۶/۸/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴، موضوع: «آيين نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.

۱ـ توضيح اينکه شماره هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي باشد.

مطابق ماده (۷) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب۱۳۶۶ـ اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ، عليهذا عبارت مندرج در صدر تبصره «۱» ماده (۳) آيين نامه که مقرر مي دارد: دستگاه هاي اجرائي مجازند تا ميزان يک درصد از سرجمع اعتبارات سرمايه اي و هزينه اي خود را علاوه بر منابع اعتباري سالانه در فصل فاوا هزينه کنند از حيث تغييرمحل مصرف اعتبارات، مغاير قانون است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علي لاريجانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید