مرور رده

یادداشت و سرمقاله

جهانگیری : از قدرت فکر جوانان غفلت شده است! دست به دامن مریخی ها برای استفاده از جوانان در ایران

پاراف جملاتی که نباید به رئیس خود بگویید و مدیران دوست ندارند بشنود! : فارغ از اینکه مدیران همیشه دوست دارند آنچه را که دوست دارند بشنوند، کارمندان باید بدانند چه حرف ها و جملاتی را نباید به رئیس خود بگویند و مدیران نیز چه جملاتی را…

بررسی آراستگی مدیران و کارمندان ، تردد با دمپایی در محیط اداری!

فرامرز میرزایی مقدم عضو شورای کانون های بازنشستگان کشوری استان تهران گفت: قانون خدمات کشوری، اردیبهشت سال آینده در کمیسیون مشترک مجلس بررسی می شود. میرزایی مقدم در نشست اعضای شورای کانون های بازنشستگان کشوری استان تهران، افزود: ۱۰ نفر…

جوانگرایی مدیریت در مقابل احساس تکلیف مدیران!

شورای عالی اداری با الحاق چند تبصره به دستورالعمل اجرایی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را اعلام کرد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این دستورالعمل مربوط به مواردی می‌شود که قرار است راه را برای استفاده از ظرفیت زنان و جوانان در عرصه…