مدیرانی که روحشان پشت چند میز در حال دریافت حقوق است!

0
مدیرانی که روحشان پشت چند میز در حال پرواز است!
مدیرانی که روحشان پشت چند میز در حال پرواز است!

پاراف مدیرانی که روحشان پشت چند میز در حال دریافت حقوق است! : کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس اعلام کرد: چهار نفر از کارکنان دولت در این استان که فیشهای حقوقی بالای ۱۰میلیون تومانی دریافت میکردند، شناسایی شدند.

در برخی ادارات افراد اقدام به پرداخت اضافه کار، پاداش یا حقوق نامتعارف می کنند که این موضوع باید بررسی شود. این حقوق های نامتعارف بیشتر مربوط به اداراتی است که دریافتی آنها به صورت متمرکز از تهران پرداخت نمی شود.

کاظم اکرمی گفت: بازرسان اداره کل بازرسی استان فارس از چند روز قبل برای بررسی فیشهای حقوقی میلیونی کارکنان دولت فعالیت خود را آغاز کردند که بر اساس این بررسی ها چهار نفر از کارکنان دولت که حقوق بالای ۱۰ تا ۲۰ میلیون داشتند در استان فارس شناسایی شدند.

متاسفانه در استان فارس برخی از مدیران یا کارکنان دولت در چندین کمیسیون فعال هستند و بابت هریک از این کمیسیون ها حقوق می گیرند که این کار غیرقانونی است. حتی بعضی مواقع این دریافتیها مشمول کمیسیون هایی می شود که با هم تداخل دارند اما سوال اینجاست که یک مدیر چگونه می تواند مثل یک روح در حال پرواز همزمان در چند کمسیون حضور پیدا کند؟

وی بیان کرد: این اداره کل حقوق تمامی مدیران و کارکنان دولت در استان فارس را بررسی و نسبت به روند قانونی افرادی که حقوق های نامتعارف گرفته اند اقدام می کند.

وی افزود: در برخی ادارات افراد اقدام به پرداخت اضافه کار، پاداش یا حقوق نامتعارف می کنند که این موضوع باید بررسی شود. این حقوق های نامتعارف بیشتر مربوط به اداراتی است که دریافتی آنها به صورت متمرکز از تهران پرداخت نمی شود.

بررسی وضعیت حضور مدیران در چندین کمیسیون نیز توسط اداره کل بازرسی بررسی و تخلفات به دستگاه ذی ربط اعلام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور برخی از مدیران و کارکنان دولت در چندین کمیسیون بیان کرد: متاسفانه در استان فارس برخی از مدیران یا کارکنان دولت در چندین کمیسیون فعال هستند و بابت هریک از این کمیسیون ها حقوق می گیرند که این کار غیرقانونی است. حتی بعضی مواقع این دریافتیها مشمول کمیسیون هایی می شود که با هم تداخل دارند اما سوال اینجاست که یک مدیر چگونه می تواند مثل یک روح در حال پرواز همزمان در چند کمسیون حضور پیدا کند؟.خبرجنوب.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید