حقوق کارمندان ادارات ورزش و جوانان ۳۰ درصد افزایش می یابد

0
حقوق کارمندان ادارات ورزش و جوانان 30 درصد افزایش می یابد
حقوق کارمندان ادارات ورزش و جوانان ۳۰ درصد افزایش می یابد

پاراف حقوق کارمندان ادارات ورزش و جوانان ۳۰ درصد افزایش می یابد : ایرج رحمانی مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان در جلسه شورای اداری و آیین تجلیل از ایثارگران و معلمان جامعه کارمندی ورزش و جوانان خراسان جنوبی از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارمندان وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: این رقم به زودی در خراسان‌جنوبی نیز اعمال می شود.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه به موجب تحریم های ظالمانه تمامی استان های کشور مشکلات مالی و اعتباری را دارند، گفت: وجود همکاران و کارمندان ارزشمند و پای کار استان می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

وی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی استانی دانشگاهی است و دانشمندان بزرگی از این خطه کشور را اداره کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی از نظر سرانه ورزشی به ازای هر نفر ۴۷ سانتی متر فضای ورزشی دارد، افزود: علی رغم اینکه این میزان از میانگین کشوری فاصله دارد اما نسبت به بسیاری از استان های کشور جلوتر است.

وی از افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خبر داد و افزود: این بحث در برخی از استان‌ها اجرا شده است و امیدواریم به زودی در استان خراسان جنوبی اعمال شود.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه به موجب تحریم های ظالمانه تمامی استان های کشور مشکلات مالی و اعتباری را دارند، گفت: وجود همکاران و کارمندان ارزشمند و پای کار استان می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نگاه مقامات عالی وزارت ورزش و جوانان نگاهی کشوری است، بیان کرد: وزارتخانه استان‌ها را خط مقدم جبهه می‌دانند و هر اتفاقی که قرار است در کشور بیفتد را از نگاه استان‌ها می‌بینند.

وی از افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خبر داد و افزود: این بحث در برخی از استان‌ها اجرا شده است و امیدواریم به زودی در استان خراسان جنوبی اعمال شود.

تکالیف و وظاایف دستگاه های مرتبط با امر ورزش احصا و مسئولیت برای آنها تعریف شده است.

مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز تقسیم کار ملی در حوزه فرهنگی عرصه ورزش را بسیار مهم دانست و افزود: تکالیف و وظاایف دستگاه های مرتبط با امر ورزش احصا و مسئولیت برای آنها تعریف شده است.

امینی ساماندهی نظام نامه جامعه فرهنگی در ورزش و انجام کارهای کارشناسی برای ساماندهی برنامه های فرهنگی را از اولویت های سال ۹۵ ذکر کرد و افزود: این نظام نامه پس از دفاع هم اکنون در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. امید است این نظام نامه در شش ماهه نخست امسال تصویب و ابلاغ شود.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here