برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری

0

پاراف برگزاری جشنواره ورزشی بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری: اولين جشنواره ورزشي مشترک صندوق بازنشستگي کشوري با حضور محمود اسلاميان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري و بايرام پور رييس هيات تنيس روي ميز استان تهران و اميرحسيني سرپرست فدارسيون شطرنج و اسماعيلي رييس اداره بازنشستگي و موظفين آموزش و پرورش شهر تهران، رشيدي مديرکل فرهنگي اجتماعي، رضايي مديرکل حراست صندوق بازنشستگي کشوري درمحل فدارسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران شروع بکارکرد.
دکترمحمود اسلاميان دراين مراسم افزود: با استقراردولت تدبير و اميد و اينکه دولت با رويکرد تحول گرايانه و تغييرات بنيادين درسياستهاي کلان کشور برنامه ريزي مي کند نياز است مسئولين با اهتمام و همت مضاعف براي رفع مشکلات مردم درحوزه هاي اقتصادي، معيشتي، بهداشتي و درماني و ورزشي گامهاي موثري بردارند. اسلاميان ادامه داد: در راستاي سياستهاي دولت تدبير و اميد برقراري عدالت و توزيع عادلانه امکانات و تسهيلات در بين همه بازنشستگان کشوري از اولويت هاي اصلي صندوق بازنشستگي کشوري است که بايد به آن توجه کرد.
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري برگزاري اولين جشنواره ورزشي ويژه بازنشستگان کشوري يک اقدام ارزنده، مطلوب و مثبت ارزيابي و اظهارداشت: با همت و برنامه ريزي مسئولين صندوق و کانونهاي بازنشستگي کشوري در آينده شاهد برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و ورزشي در سطح ملي خواهيم شد.
اين جشنواره با همت صندوق بازنشستگي کشوري و با همکاري کميته تربيت بدني اداره بازنشستگي آموزش و پرورش شهر تهران درسه رشته تنيس روي ميز، شطرنج و دارت ، در دو بخش آقايان و بانوان برگزار مي شود. *روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوری.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here