شروع سنجش فشارخون کارمندان توسط دولت

0
Doctor measuring blood pressure - studio shot on white background

فشار خون نيرويی است که از طرف خون به ديواره رگ ها وارد می شود. خونی که قلب آن را به داخل شريان ها پمپ می کند تا با کمک آن ها به همه نقاط بدن برسد. افزايش فشار خون که «هايپرتنشن» نيز ناميده می شود بيماری خطرناکی است زيرا باعث می شود تا قلب با فشار و سختی بيشتری کار کرده و هم چنين عاملی برای سخت شدن جداره رگ ها يا «آترواسکلروز» است. اين آسيب ها در نهايت به نارسايی قلب منتهی می شود.

شروع سنجش فشارخون کارمندان توسط دولت

حالا دولت قصد دارد فکری به حال فشار خون کارمندان خود بکند. دکتر احمد کوشا، مدير کل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت، از آغاز غربالگري فشار خون کارمندان در سراسر کشور خبر داد و گفت: اين برنامه تا دوم خرداد امسال ادامه دارد.

وي خاطرنشان کرد: از تمام معاونان واحدهاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور نيز خواسته شده است طبق مصوبات پيشين، نسبت به انجام غربالگري فشارخون کارمندان اقدام کنند.

مدير کل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت به کارشناسان بهداشتي يا دست اندرکاران سازمان ها و نهادهاي مختلف که به غربالگري فشارخون اقدام مي کنند ،توصيه کرد که در صورت بالا بودن فشارخون کارمندان ، به آنان مشاوره هاي لازم را ارائه و آنان را تحت درمان قرار دهند.

وي تاکيد کرد: تمام افراد 30 سال به بالا بايد به گرفتن فشارخون خود اقدام کنند.کوشا تصريح کرد: قرار نيست در اين روزها کارشناسان بهداشتي به تمام اداره ها مراجعه کنند بلکه پروتکلي به اداره ها داده شده است که دست اندرکاران نهادها با توجه به آن مي توانند به غربالگري فشارخون کارمندان اقدام کنند . * ایرنا

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید