دولتی مردم‌گریز و مردمی دولت‌گرا ، در فواید خاموشی برخی مدیران!

دولت ۲ دهه است می‌خواهد میزان تصدی‌گری و مداخلات خود را در اداره امور کشور کاهش دهد و این امور را بر عهده مردم قرار دهد اما مردم اصرار به ادامه تصدی‌گری دولت و حتی گسترش مداخلات آن به حوزه‌های جدید را دارند.

به گزارش هم‌رده، جمشید انصاری در جمع فعالان حقوق شهروندی آذربایجان‌شرقی با بیان این مطلب افزود: اصرار مردم به ادامه تصدی‌گری دولت در امور مختلف موجب می‌شود به میزان و حوزه مداخلات آن افزوده‌ شود.

مردم بیشتر تمایل دارند همه بخش های کشور دولتی شود

در طول سال‌های بعد از انقلاب حوزه تصدی‌های دولت در حال گسترش بوده و چنین دولتی ماهیتاً دیگران را در مسئولیت‌های اداره امور کشور سهیم نمی‌کند و در نتیجه دامنه مشارکت و نقش‌آفرینی مردم و نهادهای مدنی خود به خود در اداره امور کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گفته‌های یکی از فعالان مدنی استان که گفته بود برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب مردم محور نبوده‌اند، گفت: این حرف تا حدودی و از یک منظر درست است.

در ۵٠ سال اخیر مشارکت مردم مبنای تصمیم‌گیری برنامه‌های توسعه و محور اقدام برای پیشبرد برنامه‌های توسعه نبوده و این برنامه‌ها روز به روز دولت‌گراتر شده‌اند و در چنین شرایطی توقع جامعه نیز از نهاد قوه مجریه افزایش پیدا کرده است.

دولت توانایی کنترل این حجم از فعالیت را ندارد

توقعاتی که مردم برای بهره‌مندی از منابع عمومی کشور برای حل مشکلات خود به دوش دولت گذاشته‌اند موجب مداخلات بیشتر دولت در شئون مختلف زندگی آحاد مردم و جامعه شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: اگر دولت‌ها هر میزان از مداخلات خود را کاهش دهند و بگذارند بسیاری از کارها را مردم خودشان تصدی‌گری کنند، بسیاری از امور با سرعت بیشتری در کشور انجام و مسایل حل می‌شود.

در حال حاضر سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ‌تر از میزانی است که باید باشد و در نتیجه سهم و نقش نهادهای مدنی بسیار کمتر از چیزی است که در خیلی از کشورها مشاهده می کنیم.

معاون رییس جمهور با تاکید بر ضروت تقویت روحیه مطالبه گری در جامعه گفت : اگر مطالبه‌گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی به اینکه نهاد قدرت، دیگران را در اداره امور به صورت مناسب و شایسته ای سهیم کند وجود نخواهد داشت.

آنچه که حقوق شهروندی را به‌ صورت گسترده در جامعه محقق می‌کند، دستگاه اجرایی کشور نیستند و همراه و در کنار آن باید نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی نیز نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

اگر نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق حقوق شهروندی تحت نظارت مستمر قرار ندهند این حقوق آن‌طور که باید محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم حقوق اولیه را رها کنیم و روی حقوق و نیازهای ثانویه متمرکز شویم، گفت: استانداری‌ها باید محور باشند تا سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه شکل بگیرد و این سازمان‌ها با حضور و نظارت بر تأمین حقوق مردم در ادارات دولتی تأمین و تحقق حقوق شهروندی را رصد و پیگیری کنند.

انصاری افزود: اگر مراقبت‌ها توسط مردم در دستور کار قرار نگیرد و حمایت نشود، بخش قابل توجهی از منابع ما درست استفاده نخواهد شد. وی افزود: در کمسیون لوایح دولت لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی و لایحه جامع شفافیت نهایی شده و بازنگری قانون مطبوعات در دولت برای ایفای نقش موثرتر از سوی رسانه ها انجام و به مجلس ارسال شده است.

در فواید خاموشی برخی مدیران

علی تبریزی در خبرآنلاین نوشت : در بین اخلاقیات کدام صفت برای مدیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ امام رضا (ع) نخستین صفت را حلم در کنار علم می دانند: «از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت، دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است.»

هیچ جامعه ای رنگ و بوی اسلامی به خود نمی گیرد مگر اینکه اخلاق اسلامی در اجزای مختلف آن رسوخ کرده باشد. از طرفی مردم جوامع غالباً متاثر از حاکمانشان هستند پس اگر اخلاق در بین مسئولان ریشه ندوانده باشد نمی توان امید چندانی به اخلاق مداری مردم عوام داشت.

یکی از فقهای بزرگ و یاران نزدیک حضرت رضا (ع) فضل بن شاذان نیشابوری است، او می گوید من از علی بن موسی الرضا (ع) در مورد ضرورت مدیریت شنیدم که می فرمود:

«در مطالعه احوال بشر هیچ گروه و ملتی را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشد مگر بوجود مدیر و سرپرستی که امور مادی و معنوی آن را مدیریت نماید.» (مجلسی، ج ۲۳، ص ۳۲) نتیجه اینکه از لحاظ دین شناسی و حتی دنیاگرایی اگر در مدیریت، اخلاق رعایت نشود نباید به پایدار بودن آن سازمان و گروه امیدوار بود.

درباره اخلاق اندیشمندان چنین می گویند: «صفات و ویژگی های پایدار در نفس که موجب می شوند کارهایی متناسب با آن صفات بدون نیاز به فکر از انسان صادر شود.» به تعبیر دیگر اموری که ملکه ذهن انسان شده باشند نه اینکه برای نمایش در یک مجلس رعایت و در جای دیگری فراموش شوند.

خویشتندارى در کنار علم از صفات برتر یک مدیر

اما در بین اخلاقیات کدام صفت برای مدیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ امام رضا (ع) نخستین صفت را حلم در کنار علم می دانند: «از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت، دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است.» (حرانی ،۱۴۰۴،ص۴۶)

این پند امام نه تنها از جهت دینی که حتی از جنبه غیر دینی نیز حائز اهمیت است و در مدیریت دینی بسیار کاربرد دارد. علم شرط مهم مدیریت است اما بدون حلم ارزش چندانی نخواهد داشت. حلم مرتبه بالاتر از صبر است و تاسف آور این است که مدیری صبور هم نباشد چه رسد به حلیم! (در آیه ۲۲۵ سوره بقره از حلیم به عنوان یکی از صفات خداوند نام برده شده است.)

شرط سومی هم که امام بعد از علم و حلم بر می شمرند خاموشی و سکوت است. البته این صفات برای همه افراد جامعه ضروری است و برای مدیران و مسئولان ضروری تر. خاموشی به معنای سخن نگفتن نیست بلکه یعنی سکوت در برابر هر حرف غیر منطقی!

امام فرمود سکوت، دوستی آور است و زیاده گویی و سخن نابجا موجب گسسته شدن دوستی ها و شکسته شدن حریم روابط.

سعدی در گلستان فصلی دارد در فواید خاموشی

آنجا می نویسد: جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده، و بی حرمتی همی کرد. گفت: اگر این نادان نبودی، کار وی با نادانان بدین‌جا نرسیدی!

دو عاقل را نباشد کین و پیکار نه دانایی ستیزد با سبک‌سار

اگر نادان به وحشت سخت گوید خردمندش به نرمی دل بجوید

مردم از مدیران توقع این صفات را دارند. چقدر زشت و ناپسند است که در رسانه ها تصاویر و فیلم های مربوط به کم تحملی، بی صبری، بیان سخنان نابجا و گزافه گویی یک مسئول دست به دست شود. و ناپسندتر آن است که بخواهیم از این رفتارها –صرف نظر از اینکه مقصر چه کسی است- دفاع کنیم!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.