دولت کارمندان خود را به منزل بفرستد!

0
دولت کارمندان خود را به منزل بفرستد!
دولت کارمندان خود را به منزل بفرستد!

پاراف دولت کارمندان خود را به منزل بفرستد! : محسن جلال پور رئیس اتاق ایران، سال ۹۵ را ماه عسل اقتصاد ایران دانست و گفت: باید منابع بودجه را به جای تخصیص به پیمانکاران یا اتمام طرح‌های عمرانی، فقط و فقط به بهبود فضای کسب و کار اختصاص داد.

جلال پور معتقد است که اگر دولت کارمندان خود را در خانه بنشاند و حقوق‌شان را بدهد، هزینه ای به مراتب کمتر از حضور آنها در ادارات دارد، چراکه حداقل باعث می‌شود تا از بروکراسی خارج شویم و گرفتاری پرسنلی و دیوانسالاری اداری نداشته باشیم، چراکه هم اکنون بزرگترین مشکلی که در اظهارات فعالان بخش خصوصی به چشم می‌خورد، اول نقدینگی و سپس دیوانسالاری است، پس اگر حقوق کارمندان را بدهیم و یکی از آنها در ادارات، کار کنند، به نفع اقتصاد ایران است.

اگر قرار باشد که ایران مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی را در سال ۹۵ آغاز کند، باید در بودجه چند نکته را در نظر بگیرد. مهمترین نکته هم این است که دولت و مجلس همه توانی که می‌توانند را به کار برند و منابع بودجه ای را به نحوی هزینه کنند که منجر به ایجاد فضای بهتر سرمایه گذاری شود و این موضوع باید، اصل اول بودجه دولت در سال ۹۵ باشد.

به نظر می‌رسد دولت باید یک بار هم که شده، بودجه کشور را طوری بنویسد که تمامی نیازهای مالی و پشتیبانی برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری را در آن دیده باشد.

وی تصریح کرد: شاید سال ۹۵ را بتوان به لحاظ بودجه‌ای، دوران طلایی و ماه عسل مذاکرات دانست و بر این اساس، بودجه باید کشور را در این سال به سمت بهبود فضای کسب و کار هدایت کند.

وقتی دولت به جای یک کارمند، ۴ کارمند را دور یک میز نشانده باشد، برای اینکه به همدیگر حسادت نکرده و در سازمان و اداره مشکل ایجاد نکنند، باید برای آنها کار و پست تعریف کند و هر مراجعه کننده‌ای به جای مراجعه به یک نفر، به ۴ نفر مراجعه خواهد کرد که این، یعنی عملا دولت بزرگ غیر از هزینه بزرگ، بروکراسی سنگین هم دارد و این باعث می‌شود که فضای کسب و کار بهبود نیابد.

به گفته جلال پور، اگر دولت قرار باشد ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای داشته باشد و بخواهد آن را در یکی از سه مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و تکمیل بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام، پرداخت بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها و یا ارتقای شاخص فضای کسب و کار و بهبود آن و در نتیجه فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی تخصیص دهد، حتما باید راه سوم را انتخاب کند؛ اگرچه می‌داند که زیر فشار بقیه بخش‌ها خواهد رفت.

وی گفت: وقتی دولت به جای یک کارمند، ۴ کارمند را دور یک میز نشانده باشد، برای اینکه به همدیگر حسادت نکرده و در سازمان و اداره مشکل ایجاد نکنند، باید برای آنها کار و پست تعریف کند و هر مراجعه کننده‌ای به جای مراجعه به یک نفر، به ۴ نفر مراجعه خواهد کرد که این، یعنی عملا دولت بزرگ غیر از هزینه بزرگ، بروکراسی سنگین هم دارد و این باعث می‌شود که فضای کسب و کار بهبود نیابد.

جلال پور معتقد است که اگر دولت کارمندان خود را در خانه بنشاند و حقوق‌شان را بدهد، هزینه ای به مراتب کمتر از حضور آنها در ادارات دارد، چراکه حداقل باعث می‌شود تا از بروکراسی خارج شویم و گرفتاری پرسنلی و دیوانسالاری اداری نداشته باشیم، چراکه هم اکنون بزرگترین مشکلی که در اظهارات فعالان بخش خصوصی به چشم می‌خورد، اول نقدینگی و سپس دیوانسالاری است، پس اگر حقوق کارمندان را بدهیم و یکی از آنها در ادارات، کار کنند، به نفع اقتصاد ایران است.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید