قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران

0
اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران
اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران

پاراف قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران : این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۲۴۳۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

شورای نگهبان پیش از این طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ. ٢٣ فروردین ماه امسال، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (٨۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ٢٢ اردیبشهت ماه ٩۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به موجب تبصره ماده(۴) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ وزارت نفت مکلف شده بود اساسنامه‌های شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب قانون مذکور، جهت ‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. متأسفانه تاکنون و باگذشت بیش از بیست و شش‌ سال از تصویب قانون مذکور این تکلیف قانونی کماکان انجام نشده است. به علاوه با تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و حذف بخش حاکمیتی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و واگذاری آن به وزارت نفت بر اساس قوانین بالادستی، و در راستای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این شرکت بر اساس قوانین بالادستی، اصلاح هرچه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت اجتناب ناپذیر است.

لذا در راستای انجام این مهم طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین گردیده است. طرح مذکور با عنایت به قوانین بالادستی مرتبط با حوزه صنعت نفت و در راستای حداکثر کارآمدی، نظارت‌پذیری و شفافیت و سلامت اقتصادی شرکت ملی نفت  تدوین شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here