آمار عجیب از پست‌های دولتی در سیستان و یک کسر حقوق عجیب!

0
اخبار و خبر پاراف
اخبار و خبر پاراف

پاراف آمار عجیب از پست‌های دولتی در سیستان و یک کسر حقوق عجیب! : زهرا اربابی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان‌وبلوچستان، گفت: نیمی از پست‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی این استان خالی است.

وی افزود: رویکرد دولت در سیستان‌وبلوچستان واگذاری تصدی‌گری دولتی به بخش خصوصی است؛ به همین دلیل دولت برنامه‌ای برای جذب نیرو ندارد. او ادامه داد: عامل اصلی خالی بودن پست‌های دولتی در سیستان‌وبلوچستان، پراکندگی این استان است.

اربابی با اشاره به جایگاه فرمانداری‌های ویژه در سیستان‌وبلوچستان افزود: فرمانداری‌های ویژه در این استان تنها عنوان دارند و هنوز مدیریت و برنامه‌ریزی مستقلی نداشته‌اند.*ایرنا.

یک کسر حقوق عجیب : کسر از حقوق کارمندان به بهانه کمک به مردم یمن. برخی از کارمندان آموزش و پرورش پس از دریافت فیش حقوقی شهریور ماه خود متوجه شدند که بدون اطلاع قبلی به آنها، از حقوق هرکدام از آنها مبلغ دو هزار تومان بابت کمک به مردم یمن کم شده است.*اقتصاد نیوز.

استقرار کارمندان بانک رفاه در زیرمجموعه های شستا : علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه در پاسخ به این پرسش در راستای تعامل بیشتر با شستا بانک رفاه چه برنامه هایی را دنبال می کند اذعان داشت که تعامل شستا و بانک رفاه در دوره اخیر با نگاه ویژه دنبال می شود و در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است .

صدقی در خصوص جزئیات این طرح گفت که قرار است که بانک رفاه خدمات ویژه ای به شستا ارائه دهد و کارمندان آموزش دیده بانک در هلدینگ ها متمرکز شوند و فعالیت های بانکی این شرکت را به صورت سرویس ویژه پاسخ گو باشیم .

مدیرعامل بانک رفاه با بیان اینکه در برخی از این شرکت ها باجه وجود دارد اما در برخی دیگر کارمندان آموزش دیده بانک مستقر خواهندشد اذعان داشت که با این سرویس ویژه در بخش ریالی و ارزی هم افزایی بیشتری در بین گروه ایجاد خواهدشد.

به گفته وی بانک رفاه، شستا و تامین اجتماعی از یک خانواده هستند و باید با ایجاد هم افزایی در بین خود تعاملات را گسترش دهند در این راستا طرحی پیش بینی کرده ایم که بانک رفاه خدمات ویژه ای به شستا ارائه دهد .

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در همکاری با شستا تمایل نداریم آن مجموعه به صورت تکلیفی مجبور به فعالیت با بانک شود، بلکه می خواهیم در بازار رقابتی خدمات با کیفیتی ارائه دهیم و شرکت های مجموعه شستا نیز براساس کیفیت،‌ سرعت و دقت فعالیت های بانک تمایل به همکاری را داشته باشند.*نقدینه.

آمار عجیب از پست‌های دولتی در سیستان و یک کسر حقوق عجیب!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here