مصوبه اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش آموزان

0
مصوبه اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش آموزان
مصوبه اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش آموزان

پاراف مصوبه اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش آموزان : مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش‌آموزان
شماره۲۷۷۹۱ ۳۰/۱/۱۳۹۵
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش‌آموزان تصویب نمود: ۱ـ در اجرای جزء ۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره ۶۶۶۲/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ شورای عالی اداری لغو و وظایف و تشکیلات انجمن اولیاء و مربیان با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات از سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده منتزع و به صورت وابسته به وزارت آموزش و پرورش، طبق مقررات قانون اداره می‌گردد.

تبصره۱ ـ در اجرای بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۱۷۳۲/۱۹۰۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ شورای عالی اداری، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رویکرد توسعه مشارکت‌های مردمی در اداره امور، طی مدت ۶ ماه، اقدامات لازم برای تبدیل انجمن مرکزی اولیاء و مربیان به صورت تشکل غیردولتی را به عمل آورده و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به اصلاح اساسنامه انجمن مذکور، مطابق با رویکرد فوق‌الاشاره اقدام نماید.

تبصره۲ـ وزارت آموزش و پرورش پس از اجرای تبصره (۱) می‌تواند برای سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های انجمن مذکور، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در سقف مقرر قانونی، واحد سازمانی مناسبی را در ساختار سازمانی وزارتخانه پیش‌بینی نماید.

۲ـ عنوان سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» اصلاح می‌شود.

۳ـ وزیر آموزش و پرورش مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارائه می‌نماید.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

حسن روحانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید