اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم

0
اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم
اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم

پاراف اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم : علی ربیعی وزیر تعاون و کار در همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی در بندرعباس گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم سیاست های رفاهی دولت است و دولت تدبیر و امید برنامه های رفاهی را بعنوان حقوق مردم تلقی نموده و توانمندیهای پایدار را مد نظر قرار می دهد. متاسفانه هنوز کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ناشناخته باقی مانده است و دوره های مدیریت پرحاشیه نیز منجر به یک فضای مبهم در مورد سازمان شده است.

وی گفت: معیشت بیش از ۳۹ میلیون خانوار ایرانی با سازمان تامین اجتماعی است و تنها سازمانی است که گفتگوی اجتماعی و مشارکت در آن صورت می گیرد و یک سازمان برای زندگی اجتماعی است زیرا این سازمان کارکردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی دارد.

دکتر ربیعی افزود: یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید, تبیین به موقع مسایل صندوقها و اقدام به برنامه ریزی برای پیشگیری بحران آینده آنها می باشد.

دکتر ربیعی, ایجاد امنیت اجتماعی تخت عنوان “بیمه فراگیر اجتماعی”,هم افزایی و هم سویی هدفدار کردن و فراگیری و ایجاد جامعیت و افزایش کیفیت در بخش بیمه های درمان برای عمق بخشی به طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختار و متعادل کردن منابع صندوقها, جهت دادن به یارانه ها و حرکت به سمت متنوع کردن آنها مثل مسکن اجتماعی و حمایت غذایی و بیمه های اجتماعی و درمان, راه اندازی اشتغال عمومی و رفتن به سمت اتصالات خوشه ای آنها بنا بر مزیتها و کمک به طراحی و اتصال به بازارهای جهانی را از برنامه های پنج ساله ششم دولت در بخش وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

دکتر ربیعی با تاکید بر سیاست های استراتژی تامین اجتماعی بیان داشت: باید بحث مبارزه با فساد, حمایت از محرومین و فقرا و طبقات پایین اجتماع را ماموریت خود داشته باشند, و این سازمان, باید سازمانی برای بی پناهان وهمراه صاحبان تولیدی بخش های مختلف و خادم و غمخوار جامعه مستمری بگیران باشد.دولت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here