مصوبه پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

0
مصوبه پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
مصوبه پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

پاراف مصوبه پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد : مقرر شده حسب موافقت کابینه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه پرداخت شود تا این مبلغ صرف پرداخت حقوق و مزایای مشمولان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شود. بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه، وزارت تعاون موظف است حداکثر تا پایان سال 94 برای تسویه مبلغ دریافتی اقدام کند.

دانلود تصویب نامه شماره 144405مورخ 1394/11/05

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص پرداخت تنخواه به مبلغ 10 هزار ميليارد ریال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي كشور به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور پرداخت حقوق و مزاياي مشمولين صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد

این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/04 هیئت وزیران تصویب و با شماره 144405مورخ 1394/11/05از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

صندوق در یک نگاه:

 این صندوق براساس تحولات بشرح ذیل برای تأمین آتیه مشارکین و خدمت رسانی به  بازنشستگان تأسیس گردید:

-نخست در سال ۱۳۵۴ امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان تأسیس گردید.

-سال ۱۳۷۵ به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافته است و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می گردید.

-سال ۱۳۷۵به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۹۵۱۱ ثبت و در ۱۶ خرداد ۷۶ تغییر نام یافته و دارای هیأت امنای جدید (۷ نفر عضو هیأت امناء (مدیران عامل محترم ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه- فولاد خوزستان معاون امور اجتماعی و نیروی انسانی و بالاترین مقام مسئول معدنی شرکت ملی فولاد و ۲ نفر با انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ملی فولاد).

-در تاریخ ۲۲/۰۷/۹۱ به استناد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی وتصویب نامه هیأت وزیران شماره ت۴۵۳۵۲هـ مورخ۲۲/۷/۹۲ رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.

این صندوق در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب  اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر بعنوان عضو وابسته داشته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) بعنوان مشارک حق بیمه دریافت می نماید.

تا سال۱۳۹۰ منابع مورد نیاز صندوق از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های تابعه تأمین و نسبت به پرداخت مستمری و هزینه های قانونی اقدام می گردید. با اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردیده و مطالبات در قالب” رد دیون دولت”  براساس اکچوئری جهت ادامه حیات پرداخت خواهد شد. گسترده فعالیت صندوق در ۱۵ استان کشور که اصفهان با ۵۰% فراوانی بیشترین سهم را دارا می باشد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید