مشمولین تسهیلات صندوق اشتغال کمیته امداد چه کسانی هستند؟

0
مشمولین تسهیلات صندوق اشتغال کمیته امداد چه کسانی هستند؟
مشمولین تسهیلات صندوق اشتغال کمیته امداد چه کسانی هستند؟

پاراف مشمولین تسهیلات صندوق اشتغال کمیته امداد چه کسانی هستند؟ : محمد امید معاون اشتغال و کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد: تنها سرپرستان خانوار تحت پوشش کمیته امداد می‌توانند تسهیلات اشتغال این نهاد را هم از منابع بانکی و هم از صندوق اشتغال نیازمندان دریافت کنند.

سرپرستان خانوار علاوه بر آنکه می‌توانند از صندوق اشتغال نیازمندان تسهیلات اشتغال را دریافت کنند؛۵۰ درصد اعتبارات بانکی کمیته امداد نیز به این گروه اختصاص می یابد.

وی در خصوص نحوه توزیع تسهیلات اشتغال در میان مددجویان این نهاد اظهار کرد: اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان کمیته امداد به طور ۱۰۰ درصد به سرپرستان خانواده‌های تحت پوشش تعلق می‌گیرد و شامل فرزندان، مددجویان موردی و پشت‌نوبتی نمی‌شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که سرپرستان خانوار علاوه بر آنکه می‌توانند از صندوق اشتغال نیازمندان تسهیلات اشتغال را دریافت کنند؛۵۰ درصد اعتبارات بانکی کمیته امداد نیز به این گروه اختصاص می یابد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در ادامه عنوان کرد: تعداد فرزندان خانواده‌های تحت پوشش بیشتر از سرپرستان خانوار است و نیاز به توجه بیشتری نیز دارند اما به علت آنکه اولویت کمیته امداد ایجاد اشتغال برای سرپرستان خانوار است تنها ۳۰ درصد از منابع و اعتبارت بانکی این نهاد به فرزندان تحت پوشش تعلق می گیرد.

در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار طرح اشتغال توسط کمیته امداد در کشور جاری است که ۴۵ درصد این مشاغل در حوزه کشاورزی و دامپروری، ۳۰ درصد خدماتی، ۱۰ درصد صنایع دستی و ۱۵ درصد نیز تولیدی و صنفی هستند

امید افزود: ۲۰ درصد از منابع و اعتبارات بانکی کمیته امداد نیز به پشت نوبتی های کمیته امداد که عمدتا سرپرستان خانوار هستند، اختصاص می یابد زیرا چنانچه تسهیلات اشتغال به این افراد واگذار نشود آن‌ها نیز پس از گذشت مدتی تبدیل به مددجویان مستمری بگیر امداد خواهند شد، به همین دلیل برای پیشگیری از ورود این افراد به چرخه فقر نیاز است ۲۰ درصد آخر سهمیه اعتبارات بانکی کمیته امداد جهت اشتغال به این افراد اختصاص یابد.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here