قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیرو های مسلح (اتکا) به فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی

0
فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی
فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی

پاراف قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیرو های مسلح (اتکا) به فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی : این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۸۰۴۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیرو های مسلح (اتکا) به فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی

  • قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها

ماده واحده ـ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه می شود.

تبصره۱ـ کمک های دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشوری که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیشبینی می شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری ذینفع واگذار و عرضه میگردد.

تبصره۲ـ سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال ۱۳۹۳ که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره میشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید