یارانه مسکن مهر دو برابر شد

0
مصوبات اقتصادی دولت در بودجه ۹۵
مصوبات اقتصادی دولت در بودجه ۹۵

پاراف یارانه مسکن مهر دو برابر شد : احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اعلام کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده اعتبار یارانه مسکن مهر را ۲ برابر سال‌جاری در نظر گرفت.

ائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اعلام اینکه دولت تاکنون مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر کمک کرده است، اظهار داشت: این رقم‌ها برای مصارفی به جز ساخت مسکن مهر استفاده می‌شود، زیرا ساخت این واحدها از محل آورده مردم و تسهیلات بانکی است. مهرآبادی ادامه داد: دولت کمک‌های خود را در بودجه ۹۵ دوبرابر کرده است که این می‌تواند کمک بسیار خوبی به مسکن مهر باشد.

وی  گفت: امسال مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی، روبنایی، آماده‌سازی معابر، پرداخت عوارض ساختمانی و دیگر موارد مورد نیاز برای مسکن مهر اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این کمک‌ها به عنوان یارانه در اختیار مسکن مهر قرار می‌گیرد، افزود: دولت هم یکشنبه شب مصوبه‌ای را مبنی بر افزایش دوبرابری یارانه مسکن مهر داشت که براین اساس، در سال آینده مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص می‌یابد تا برای هزینه‌های خدمات روبنایی و زیربنایی استفاده شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اعلام اینکه دولت تاکنون مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر کمک کرده است، اظهار داشت: این رقم‌ها برای مصارفی به جز ساخت مسکن مهر استفاده می‌شود، زیرا ساخت این واحدها از محل آورده مردم و تسهیلات بانکی است. مهرآبادی ادامه داد: دولت کمک‌های خود را در بودجه ۹۵ دوبرابر کرده است که این می‌تواند کمک بسیار خوبی به مسکن مهر باشد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید