مرور برچسب

حجاب و پوشش

ابلاغ بخشنامه حجاب کارمندان بخش دولتی و خصوصی توسط وزارت کشور

وزارت کشور طی بخشنامه شماره ص ۵۶/۲۲/۱۰۴۲۰/۹۴ مورخ ۹۴/۳/۱۲ با عنوان شورای اداری استانها مصادیق حجاب کارمندان و کارکنان بخش عمومی و خصوصی را ابلاغ نموده است. بر اساس این بخشنامه  و با عنوان دستورالعمل ۱۰ گانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و…