مرور برچسب

پزشکان و پرستاران

حال ناخوش پرستاران باعث شد به مهاجرت فکر کنند!

پرستاری در مراکز درمانی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و همین مسئله سبب شده تا پرستاران مجرب، انگیزه بیشتری برای کار کردن در آن سوی مرزها داشته باشند. به گزارش هم رده به نقل از مهر، کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، شرایطی را رقم…