نحوه احتساب سابقه خدمت داوطلبانه سربازان وظیفه

0
احتساب سابقه خدمت داوطلبانه
احتساب سابقه خدمت داوطلبانه

پاراف نحوه احتساب سابقه خدمت داوطلبانه سربازان وظیفه : در تاریخ بیستم دی ما ۱۳۸۸، معاونت طرح و برنامه و مدیریت حقوق و مزایای ستاد کل نیروهای مسلح، ضوابط اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به استحضار مقام معظم رهبری می رسانند. گردشکار شماره ۷۴۶۵۶ مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ در خصوص ” اسقرار نظام پرداخت جدید در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ” در شرف یابی حضوری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به استحضار فرماندهی معظم کل قوا رسید. معظم له فرمودند :   « اقدام شود »

ردیف پنجم آیین نامه که در متن مصوبات آمده و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، مورد بحث ما می باشد.

۵- آیین نامه اجرایی نحوه تعیین « فوق العاده ایثارگری، نشان ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده » موضوع بند (۲) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.

در بند ۲ ماده ۶۸ آمده است : فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت، تا ۱۵۰۰ امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی، تا ۷۵۰ امتیاز تعلق می گیرد . بر اساس بند ۲ این ماده، به خدمت داوطلبانه در جبهه، فوق العاده ایثارگری تعلق می گیرد و طبق مصوبات یاد شده و فرمان فرمانده کل قوا، سه چهارم خدمت سربازان وظیفه که در جبهه بوده اند ” خدمت داوطلبانه ” محسوب می گردد.

” سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد. ” و برابر جدول شماره ۴ بند ۴ فصل یکم دستور العمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند .

بنابراین در اجرای امر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) و مصوبه مذکور، تعدادی از کارمندانی که خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده اند، به واحدهای اعزام کننده مراجعه نموده و تائیدیه خدمت داوطلبانه در جبهه را دریافت و به کارگزینی ادارات خود ارائه داده اند؛ ولی با این جمله مواجه می گردند: «دستورالعمل اجرایی نداریم»

امر مقام معظم رهبری و مصوبات فوق، به همه ادارات و سازمانها ابلاغ گردیده است و لازم الاجرا می باشد.طبق قانون، تشخیص داوطلب و یا غیرداوطلب بودن حضور رزمنده در جبهه، به عهده بالاترین مقام اعزام کننده رزمنده می باشد. در بخشنامه شماره ۴۲۰۰/۴۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مراجع و مقامات ذیصلاح صادر کننده گواهی خدمت در جبهه مشخص گردیده و شرکت مخابرات حق اظهار نظر در این مورد را ندارد. متن بخشنامه مذکور بدین شرح می باشد.

بخشنامه شماره ۴۲۰۰/۴۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد مراجع و مقامات صادرکننده گواهی خدمت در جبهه :
با توجه به اینکه در اجرای امتیاز حضور در جبهه، موضوع ردیف های ۲ ، ۳ و ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ (اعطای گروه تشویقی و افزایش سنواتی)، ابهاماتی در خصوص مراجع ذیصلاح صدور گواهی و مناطقی که جبهه قلمداد می گردد برای دستگاه ها وجود دارد، ضمن اعلام اینکه به استناد بند ج تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام پرداخت کارکنان دولت، اعطاء گروه و افزایش سنواتی به رزمندگان موکول به انجام خدمت در جبهه می باشد، لذا قید عبارت “خدمت در جبهه” در گواهی های صادره الزامی است. بنابراین، بدین وسیله مراجع و مقامات ذیصلاح صادرکننده گواهی خدمت در جبهه را به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف ) فرماندهان لشگر و تیپ های مستقل به بالاتر در نزاجا و نزسا
ب ) فرماندهان پایگاه و بالاتر در نداجا، نهاجا، ندسا و نهسا
ج ) فرماندهان نواحی و بالاتر در نیروی مقاوت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
د ) فرماندهان نواحی انتظامی و بالاتر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
ضمناً در مورد نیروهایی که از طریق یگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در جبهه خدمت نموده اند، به استناد نامه شماره ۱۰۷-۰۱-۷۱۴/ی مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۳ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عناوین ذیل با نیروهای ذیربط مکاتبه نمایند:
– نزاجا (معاونت احتیاط – صدور کارت پایان خدمت)
– نهاجا (آج کل- کارگزینی وظیفه)
– نداجا (آج کل- مد عملیات – کارگزینی وظیفه)

بنابراین دستگاه ها موظفند منبعد مراتب حضور در جبهه افرادی را که گواهی های مبنی بر حضور در مناطق عملیاتی یا جنگی ارائه می نمایند، به استناد نامه شماره ۱۱۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۳ معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح به کلیه نیروها، از مراجع صادرکننده گواهی استعلام نمایند و در صورت تأیید خدمت در جبهه، اقدام لازم به عمل آورند .

همچنین چگونگی احتساب سابقه خدمت داوطلبانه کارکنان وظیفه در جبهه به شرح زیر می باشد:

در اجرای تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) و ابلاغیه شماره ۱۱/۴۰/۲۰۶/ط مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح و ماده ۳ آئین نامه اجرایی “نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، نشان ها و خدمات اداری” ابلاغیه مذکور:

۱- ” سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق، به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد. ” و برابر جدول شماره ۴ بند ۴ فصل یکم دستور العمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند.

۲- کارکنان رسمی (پایوران) منتقل شده از نیروهای مسلح به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور، که در جبهه خدمت کرده اند، سه چهارم سابقه حضور آنان به عنوان حضور داوطلبانه محاسبه و برابر جدول شماره ۴ بند ۴ فصل یکم دستور العمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند.

۳- کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در شهرداریها و دستگاه هایی که مشمول قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت می باشند، از امتیازات مندرج در بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) از جمله یک گروه تشویقی به ازای هر سال حضور داوطلبانه از امتیاز ضریب ۶ درصد بهره مند خواهند شد.

۴- مطابق تاریخ قید شده در ابلاغیه مذکور، این امتیازات از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ قابلیت اجرایی دارد.

۵- گواهی هایی که بر مبنای مفاد بخشنامه شماره ۴۲۰۰/۴۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ سازمان امور استخدامی کشور، در رابطه با مراجع و مقامات صالح صادر کننده گواهی خدمت در جبهه صادر گردیده ملاک عمل می باشد.

۶- و با توجه به نظریه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به شماره نامه ۲۹۰۷۳/۹۱/۲۲۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱، دستگاه های اجرایی می توانند با استعلام مدت حضور در جبهه از مراجع ذیربط در بخشنامه شماره ۴۲۰۰/۴۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نسبت به اعمال امتیاز فوق العاده ایثارگری، مطابق جدول شماره ۴ امتیازات بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام نمایند.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here