اهمیت سخن و گفتگو در زندگی انسانها

0
اهمیت سخن و گفتگو در زندگی انسانها
اهمیت سخن و گفتگو در زندگی انسانها

پاراف اهمیت سخن و گفتگو در زندگی انسانها : از جمله نعمت‌های ارزشمند که آفریدگار جهان به انسان عطا کرده ومایه اصلی آن را با سرشت بشر درهم آمیخته، قدرت بیان است. نعمت سخن گفتن، عامل مهمی در تکامل انسان است. اهمیت سخن در زندگی انسان آن قدر زیاد است که خداوند حکیم بعد از مساله آفرینش انسان، از نعمت بیان سخن گفته است.

خداوند در سوره الرحمن می‌فرماید: خداوند رحمان، قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و به او بیان آموخت.انسان با قدرت بیان و به وسیله آن، معلوماتی را که اندوخته ظاهر می‌سازد وتفکر خود را به دیگران منتقل می‌کند. از این رو می‌توان گفت سخن مانند پلی است که مغزهای جدا از یکدیگر را به هم پیوند می‌زند و افراد از طریق آن می‌توانند موجب خوشحالی و یا غمگینی همدیگر شوند.

از امام سجاد (ع)پرسیدند: از سخن و سکوت کدام یک بر دیگری برتری دارد؟ فرمودند:برای هر یک آفت‌هایی است، ولی اگر از آفت مصون و سالم باشند، سخن افضل و برتر است، زیرا خداوند هیچ یک از پیامبرانش را به سکوت مبعوث نکرده است، بلکه آنان ماموریت داشتند که با مردم سخن بگویند و با بیان خود آنان را به صلاح و رستگاری دعوت کنند و نیز هیچ کس با سکوت مستحق بهشت نمی‌شود و از عذاب دوزخ مصون نمی ماند.

نیل به رحمت الهی و نجات از عذاب او در پرتو سخن گفتن است. من هرگز ماه را نظیر آفتاب قرار نمی دهم. شما خود فضل سکوت را با سخن توصیف می‌کنی، در حالی که هرگز فضل سخن را با سکوت نمی توان توصیف کرد.

روشن است که سخن، هم در ترقی و کمال و شادی انسان موثر است و هم در سقوط و تباهی و غم واندوه او اثر دارد. بستگی به این دارد که تا چه حد و اندازه ای از هنر سخن گفتن برخوردار باشیم.شیوه سخن گفتن نه تنها معرف شخصیت افراد است، بلکه با توجه به آن به میزان دانش و تحصیلات طرف مقابل پی می‌بریم. کسی که از هنر سخنوری آگاه است و با کاربرد درست کلمات و عبارات آشنایی دارد، قادر به گشودن هر در بسته ای است و از هر مهلکه ای رهایی می‌یابد.

عبوس ترین و خشمگین ترین چهره‌ها را باز کرده و خنده برلبانشان جاری می‌سازد و بدین وسیله شادی را برخود و دیگران عرضه می‌کند. چنان که حضرت علی (ع) فرموده اند:جمال مرد به فصاحت اوست.برجسته ترین سیاستمداران دنیا همواره بزرگ ترین سخنوران نیز بوده اند. منظور از سخن گفتن سخنرانی کردن نیست، بلکه خوب حرف زدن و انتخاب کلمات و مطالب مناسب و بجاست، که می‌تواند موجب برقراری رابطه مطلوب باشد.امروزه در دنیای اقتصاد و سیاست و خانواده مذاکره امری مهم تلقی می‌شود، زیرا مناسب ترین و سریع ترین راه حل‌هاست.

از طریق مذاکره می‌توانیم به سوء تفاهماتی که عامل و منشأ اختلاف اند خاتمه دهیم. افراد به هنگام گفت‌وگو اطلاعات لازم را در اختیار یکدیگر قرارمی‌دهند و در جریان کم و کیف نطریات هم قرار می‌گیرند که نتیجه آن آگاهی از خواسته‌های طرفین، دستیابی به راه حل عقلانی و منطقی و نهایتا برقراری تفاهم نسبی است.مذاکره پدیده ای نو ظهور نیست که بخواهیم آن را توضیح دهیم. ما در تمام لحظات و دقایق زندگی خود با این امر مهم سر وکار داریم. افرادی که شیوه صحیح گفت‌وگو با دیگران را رعایت نکنند، کمتر موفق به حل گرفتاری‌ها می‌شوند.

اصول گفت‌وگوی خوب

ما بدون تسلط بر خود نمی توانیم فاتح دیگران باشیم.هر کلمه که از دهان بیرون آید مرهمی است که به زخمی می‌رسد یا خنجری است که دلی را می‌شکافد ویا نسیمی است که دریای احساسات را به تلاطم در می‌آورد، پس پیش از گفتن، تامل کنیم و خوشخو، فروتن، مودب، بذله گو، نکته‌سنج و شیرین سخن باشیم.همیشه لبخند بر لب داشته باشیم، هنگام سخن گفتن راحت و آرام بوده و از کلمات ساده و قابل فهم استفاده کنیم. سطح دانش ومعلومات شنونده را مد نظر قرار دهیم. مستقیما به چشمان کسی که طرف صحبت ماست بنگریم تا به این شکل بتوانیم از قوای تماس چشمی برخوردار باشیم.توجه طرف گفت‌وگو را به موضوع صحبت جلب کنیم و ذهن او را از مسائل و اتفاقات خارج از جلسه دور سازیم.

حضرت علی(ع) می‌فرمایند: بیندیش، سپس سخن بگو تا از لغزش‌ها در امان باشی.(۲)سخن باید همراه با ادب اسلامی باشد، ادب یعنی انجام عمل مشروع اختیاری، توام با ظرافت و زیبایی.سخن گفتن با این ویژگی به طور یقین موجب شادی طرفین خواهد شد. همچنین سخن باید راست و همراه با عمل باشد، اگر سخنی را عمل تصدیق کند، اثر آن چندین برابر خواهد شد، لذا سخن راست همراه با عمل، خرسندی و شادی در پی خواهد داشت.

سخن زیبا مال و ثروت را زیاد می‌کند، روزی را افزایش می‌دهد، مرگ را به تاخیر می‌اندازد، آدمی را محبوب می‌کرده و او را وارد بهشت می‌کند.(۳) سخن خوش دوستان انسان را زیاد می‌ کند و دشمنان را اندک.(۴) سخن زیبا شادی‌ می‌آفریند، و جذابیت انسان را بیشتر می‌کند، درنتیجه راه رسیدن به اهداف را هموار و هزینه آن را کم می‌کند.آرمان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here