معافیت مالیاتی کارمندان در سال ۹۵ اعلام شد

0
معافیت مالیاتی کارمندان
معافیت مالیاتی کارمندان

پاراف معافیت مالیاتی کارمندان در سال ۹۵ اعلام شد : اعضای هیات وزیران در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به بررسی ماده واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند که به دنبال آن کارمندان با حقوق زیر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ از مالیات معاف شدند.

کارمندان با حقوق زیر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ از مالیات معاف شدند.

کارمندان با حقوق کمتر از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدندبه گزارش خبرگزاری میزان، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل، آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیائی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.

نمایندگان مجلس پیش از این برای سال ۹۴ این معافیت را به شرح زیر تصویب نموده بودند:

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here