عدم افزایش نرخ مالیات کارکنان دولت در سال آینده

0
عدم افزایش نرخ مالیات کارکنان دولت در سال آینده
عدم افزایش نرخ مالیات کارکنان دولت در سال آینده

پاراف عدم افزایش نرخ مالیات کارکنان دولت در سال آینده : محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشستی خبری پیرامون لایحه بودجه سال 1395 در محل این سازمان اعلام کرد: براساس لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه افزایش نخواهد یافت، در عین‌حال میزان درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به امسال 4/14 درصد رشد خواهد داشت.

محمدباقر نوبخت اظهار داشت: درآمد‌های مالیاتی در سال 95 معادل یک‌هزار و یک‌صد هزار میلیارد ریال (101 هزار میلیارد تومان) است، درحالی که این رقم در سال 94 برابر با 880 هزار میلیارد ریال (88 هزار میلیارد تومان) مصوب شد و بنابراین درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به امسال به میزان 4/14 درصد رشد خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد: بودجه کشور در سال 95 کسری ندارد و افزود: تلاش شده تا میزان هزینه‌ها و درآمدهای دولت با یکدیگر در یک تراز قرار گیرند. وی رقم کل بودجه سال 95 را 9 هزار و 530 هزار میلیارد ریال (953 هزار میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به بودجه سال 94 به میزان 5/12 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گفته نوبخت، بودجه عمومی کشور نیز با 3 هزار و 70 هزار میلیارد ریال (307 هزار میلیارد تومان) رشد 12 درصدی و بودجه‌شرکت‌های دولتی با 6 هزار و 820 هزار میلیارد یال (682 هزار میلیارد تومان) رشد 3/13 درصدی خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت در بودجه 95 نیز گفت: این امر به ما تحمیل شده و مربوط به دوره‌های مختلف است. وی ادامه داد: براساس بودجه 95 قرار است این بدهی از طریق اوراق مالی تسویه شود اما هم‌اکنون تعاریف مختلفی از میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولتوجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با اعلام اینکه 22 درصد از بودجه عمومی سال آینده وابسته به درآمدهای نفتی است، گفت: میزان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 95 معادل 680 هزار میلیارد ریال است که اگر این رقم را به بودجه عمومی کشور که معادل
307 هزار میلیارد تومان است، تقسیم کنیم، این رقم معادل 22 درصد خواهد بود.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید