اعتراض فرهنگیان به عدم پرداخت حق‌الزحمه برگزاری انتخابات

0
حق‌الزحمه برگزاری انتخابات
حق‌الزحمه برگزاری انتخابات

پاراف اعتراض فرهنگیان به عدم پرداخت حق‌الزحمه برگزاری انتخابات : عزیز شمسایی معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص دلایل عدم واریز حق الزحمه فرهنگیانی که در برگزاری انتخابات مجلس مشارکت داشتند، گفت:‌هنوز اعتباری از سوی سازمان مدیریت در این رابطه تخصیص نیافته است.

جمعی از فرهنگیان نسبت به عدم پرداخت حق الزحمه مشارکت در برگزاری انتخابات مجلس با گذشت بیش از ۵ ماه از زمان برگزاری خبر می‌دهند.

پس از گذشت ۵ماه ازبرگزاری انتخابات هنوز حق الزحمه حدود ۷۰درصداز فرهنگیانی که در برگزاری انتخابات مشارکت وحدود دوشبانه روز زحمت کشیدند، پرداخت نشده است.

یکی از فرهنگیان در این رابطه می‌گوید:‌ بنده مسئول ناحیه بودم وحدود ۱۹۰نفرزیرمجموعه داشتم که متأسفانه حدود ۱۰۰نفرهنوز دریافتی نداشتند و پیگیری‌های زیادی از منطقه و معاونت مالی داشتم اما اعلام کردند که این موضوع مربوط به فرمانداری است که پول‌ها را واریز نکرده‌اند اما فرمانداری می‌گوید تمام پول انتخابات شهر تهران را به حساب آموزش‌وپرورش واریز کرده‌ ولی آنها به عوامل اجرایی پرداخت نکردند.

برای بررسی این موضوع با عزیز شمسایی معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش‌وپرورش گفت‌وگو کردیم.

شمسایی درخصوص دلایل عدم پرداخت حق الزحمه فرهنگیانی که به عنوان عوامل اجرایی در انتخابات مجلس پای صندوق‌های رای حضور داشتند، اظهار کرد:‌ هنوز اعتباری از سوی سازمان مدیریت در این رابطه تخصیص نیافته است.

واریز حق الزحمه انتخابات اصولی دارد که سازمان مدیریت باید اعتبار مربوط به آن را به دستگاه‌های مشارکت کننده در این زمینه تخصیص دهد و تا این لحظه اعتباری تخصیص نیافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی عوامل در فرمانداری از واریز این پول به حساب آموزش و پرورش شهر تهران خبر می‌دهند، گفت:‌ در مناسبات مالی، بندی تحت عنوان هزینه انتخابات از سوی سازمان مدیریت مشخص و اعتبار مربوط به آن تخصیص می‌یابد برهمین اساس فرمانداری و وزارت کشور نمی‌توانند پولی را به حساب آموزش‌وپرورش واریز کنند و چنین موضوعی به لحاظ سیستم اداری وجود واقعی ندارد.تسنیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here