۲۵ درصد بازنشستگان کشوری ساکن تهران هستند

0
25 درصد بازنشستگان کشوری ساکن تهران هستند
۲۵ درصد بازنشستگان کشوری ساکن تهران هستند

پاراف ۲۵ درصد بازنشستگان کشوری ساکن تهران هستند : شبر زارعین مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان تهران گفت: ۲۵ درصد کل بازنشستگان تحت پوشش صندوق ‏بازنشستگی کشوری، ساکن استان تهران هستند.‏

استان تهران دارای شش نمایندگی شامل صندوق بازنشستگی شمال، جنوب، شرق، ‏غرب، مرکز و آموزش و پرورش است.‏

وی اظهار ‏داشت: ۲۹۱ هزار بازنشسته کشوری و مستمری‌بگیر با درصد ترکیبی ۶۳ درصد مرد و ۳۷ درصد زن تحت ‏پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در استان تهران هستند.‏ از این تعداد، دو هزار و ۸۲۷ نفر ازکارافتاده هستند.‏

واحد پاسخگویی، خدماتی مانند احراز هویت وراث، صدور معرفی‏ نامه برای وکالت ورثه ‏بازنشستگان به بانک، چاپ فیش و حکم، استعلام از دیگر صندوق‌های بازنشستگی، دریافت مدارک مربوط ‏به عینک، عصا و سمعک و اصلاح اطلاعات هویتی را به بازنشستگان ارائه می‌دهد.‏

وی همچنین گفت: استان تهران دارای شش نمایندگی شامل صندوق بازنشستگی شمال، جنوب، شرق، ‏غرب، مرکز و آموزش و پرورش است.‏

وی یادآور شد: ۷۰ کانون بازنشستگی در استان تهران فعالیت دارند که در انتخاب شورای هماهنگی ‏کانون‌ها، پنج نفر هیات‌مدیره استانی و ۱۱ نفر هیات‌مدیره کشوری از این طریق انتخاب شدند.‏

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان تهران تصریح کرد: واحد پاسخگویی و مشاوره صندوق ‏بازنشستگی استان تهران از ابتدای امسال تاکنون به ۴۱ هزار و ۴۷۴ بازنشسته، خدمات مشاوره‌ای ارائه ‏داده و به طور میانگین روزانه پاسخگوی ۴۵۰ نفر بوده است.‏

وی ادامه داد: واحد پاسخگویی، خدماتی مانند احراز هویت وراث، صدور معرفی‏ نامه برای وکالت ورثه ‏بازنشستگان به بانک، چاپ فیش و حکم، استعلام از دیگر صندوق‌های بازنشستگی، دریافت مدارک مربوط ‏به عینک، عصا و سمعک و اصلاح اطلاعات هویتی را به بازنشستگان ارائه می‌دهد.‏مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here