بخشنامه ممنوعیت تردد موقت خودروهای مناطق آزاد به داخل کشور

0
تردد موقت خودروهای مناطق آزاد
تردد موقت خودروهای مناطق آزاد

پاراف بخشنامه ممنوعیت تردد موقت خودروهای مناطق آزاد به داخل کشور : به نظر می رسد برخی سوء استفاده ها و اقدامات مغایر قانون تعدادی از مالکان خودروی مناطق آزاد و همچنین مشکلاتی که برخی دستگاهها در این زمینه با آن مواجه شده بودند، باعث شده تا فعلا امکان ورود و تردد موقت این خودروها در سرزمین های اصلی کشورمان فراهم نباشد.

دور دور خودروهای خارجی مناطق آزاد بالاخره صدای همه را در آورد که  در نتیجه آن محدودیت هایی جهت ورود، شماره گذاری و اکنون تردد آنها در نظر گرفته شده است!

یکی از موضوعاتی که پس از ممنوعیت ورود خودروهای لوکس خارجی به کشورمان، بیشتر به چشم می آمد، امکان تردد مالکان خودروهای خارجی ساکن مناطق آزاد، در سرزمین اصلی کشورمان بود که با استفاده از قوانین مربوط به تردد موقت این خودرو صورت می گرفت.

بر اساس نامه ای که طی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده است، مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، از گمرکات مناطق آزاد خواسته شده ضمن لغو دستورالعمل های سابق در مزینه تردد این خودروها، از پذیرش هرگونه درخواست ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری کنند.

این امکان، از آنجا نشات گرفته بود که بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری جمهوری اسلامی ایران، وسیله نقلیه ‌ای که در مناطق آزاد شماره ‌گذاری شده، می توانست پس از تشریفات گمرکی مجوز تردد موقت در سایر نقاط ‌کشور را دریافت کند.اما به نظر می رسد برخی سوء استفاده ها و اقدامات مغایر قانون تعدادی از مالکان این خودروی مناطق آزاد و همچنین مشکلاتی که برخی دستگاهها در این زمینه با آن مواجه شده بودند، باعث شده تا فعلا امکان ورود و تردد موقت این خودروها در سرزمین های اصلی کشورمان فراهم نباشد.

بخشنامه ممنوعیت تردد موقت خودروهای مناطق آزاد به داخل کشور
بخشنامه ممنوعیت تردد موقت خودروهای مناطق آزاد به داخل کشور(شماره ۱۵۶۴۶۱ مورخ ۹۵/۸/۲۶)

بر اساس نامه ای که طی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده است، مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، از گمرکات مناطق آزاد خواسته شده ضمن لغو دستورالعمل های سابق در مزینه تردد این خودروها، از پذیرش هرگونه درخواست ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری کنند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here